Świynta, świynta i po świyntach. Koniec ze śpiywaniym kolyndow, łoglondaniym betlyjkow i naszowaniym (podjadaniem). A co nojważniyjsze, trza seblyc (rozebrać) gojik i schronić (schować) wszyske ciaćka (ozdoby), bo chnet (niebawem) bydzie Matki Boski Gromniczny. A w tyn dziyń kożdo świycka - łod chrztu, z rocku abo piyrszy komunii, po poświyncyniu jest gromnickom.

 

Ani sie ludzie łobejrzeli, kej po Godnych Świyntach mieli zaroz aże trzi nowe. Najsomprzod (najpierw) było Matki Boski Gromniczny (niykerzi godali tyż Matki Boski Niydźwiedzi, bo łodganiała niydźwiedzie abo wilki). W tyn dziyń w kościele świynciyli świycki, na kere godało sie gromnice abo gromnicki, bo poradziyły uchronić przed gromym. Była doś rubo, z wosku i jak walyły z nieba gromy, stawiało sie jom zapolono w łoknie. Kajniykaj (gdzieniegdzie) godali na nia grzmotowka.

Gromnica zapolo sie przi umiyrajoncym

Po poświyncyniu dobrze było zaniyś jom zapolono do dom. Godali, że kej zgaśnie, to ftoś z familie latoś zemre. Downi niy było łostomajtych deklikow jak teroz, a z Nikiszu na Jonow szło sie poł godziny i zawdy nom gromnicka gasła, bo abo wioło, abo loło, abo suło śniegym. Toż starka, coby my sie niy boli, zdmuchowali świycka i zapolali sztracheclami (zapałkami) dopiyro w siyni. Gromnica zapolo sie przi umiyrajoncym. Pamiyntom, kej moja mamulka wybiyrała sie już na drugi świat, nogle sie upomniała: A mosz narychtowano gromnicka? Wszysko miałach pod rynkom – pile (tabletki), szmarowidła (kremy i maści), taszyntuchy (chusteczki do nosa), a nawet szpryce (zastrzyki), a gromnicki niy, bo mi sie zdowało, co mamulka mogłaby sie jom wylynknońć. Toż pamiyntejcie, coby mieć gromnicka na podoryndziu (pod ręką).

Trza było iś garła ściskać

Ledwo sie poświynciyło gromnicki, a już trza było iś garła ściskać. Bo na drugi dziyń było świyntego Błażeja, kery znoł sie na chorobach. Ksiynżoszek przodzi świynciył, a potym podkłodoł pod broda świonzane na krziż świycki (na kere godali błażejki) i rzykoł, coby cowiek na garło niy chorowoł, niy udowił sie przi jodle i coby go zymby niy bolały. Kajniykaj mieli te błażejki zapolone, skuli cego w nojgorszym razie kragel (kołnierz) abo baranica (futrzana czapka) mogły sie hajcnońć (zapalić), a w nojlepszym wyłaziyło sie z kościoła w łokidanym (poplamionym) woskym mantlu (płaszczu). A mantle mało że były niydzielne, to jeszcze wełniane, nawet z alpaki (ni to łowca, ni kamela – wielbłąd), kere musiały styknońć na cołke życie. Toż w papyndeklu (tekturze) wyszczigało (wycinało) sie dziura na gowa i wkłodało przed błogosławiyństwym na kark. Jo tego niy pamiyntom, ale starka mi łosprowiali. W tyn dziyń świynciyło sie tyż ponki i potym, jak garło było bolawe, to sie je jodało.

Coby nos żmija niy bajsła

Niy minyły dwa dni, a zaś trza było iś do kościoła z chlebym, solom i wodom, bo było świynty Agaty. Downi ludzie wierzyli, co tyn chlyb, polony świynconom wodom i wciepniony do łognia, zaroz go ugasi. Sprawioł tyż, coby nos żmija niy bajsła (tu: ukąsiła, ale bajsnońć, czyli ugryźć, może nos pies abo kopruch – komar. A jak żech jadła klapsznita z bajlagom i woniało na cołkym placu, to kożdy wołoł: dej sie bajsnońć, czyli daj gryza). Jeszcze teroz niykere mamulki dowajom swojym dzieciom przed rajzom (podróżą) do kofra (walizki) abo rugzaka (plecaka) chlyb świynty Agaty, coby cołke i zdrowe przijechały nazod.

To niy były moje kamraty, ino gizdy

A że prawie kożdy dziyń trza było chodzić do kościoła? Toż my niy mieli telewizora, komputera, a telefon był ino w gminie. To była dlo nos nojwiynkszo uciecha – noprzod szpacyr, a potym, jak bożyduda (organista) zagroł, to szło sie trocha kimnońć (zdrzemnąć). Kej my szły nazod, starka a to kupiyli mi w konzomie maltoki (cukierki przeciwkaszlowe), a to trefiyli my Famulocka i mogłach posuchać, co godajom. Ale nojwiynkszo uciecha miałach, kej chyciyli w kościele Hajnela i Achima, co ze szkarbonki (też: szporkase), kero stoła przi świyntym Antonicku, potonkanym w kleju patykym piniondze wyciongali. Bo to niy były moje kamraty, ino gizdy (łobuzy), kerych porzonne bajtle sie boły.

Ftoś powiy, co teroz momy piorunochrony, dachy i ściany, kerych sie łogyń niy chyto, na garło pile do cyckanio (ssania) i łostomajte syropuse, a coby trefić do dom, nojlepszy jest GPS. Tyż prowda, ale wszyndzie trefiajom (zdarzają) sie jakeś szterongi (przeszkody, usterki), a coby trefiały sie tyż w niebie, jeszczech niy słyszała.

Marcin Ręczmin poleca
Czytaj teraz
Więcej
    Komentarze