Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego to ważny cel, do którego realizacji znacząco przyczyniają się organizacje pozarządowe. Na ich przedsięwzięcia związane z obywatelską aktywizacją mieszkańców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przeznaczy w przyszłym roku co najmniej 8 mln zł.

Zarząd Województwa przyjął projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Różni się on od tegorocznego liczbą priorytetów. Postawiono tylko na jeden cel: wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. To kluczowa kwestia, bo dzięki większemu zaangażowaniu mieszkańców w sprawy regionu rośnie ich świadomość i wpływ na to, co dzieje się wokół.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do programu

Minimalna kwota przeznaczona na realizację programu to 8 mln zł. Zapewne pula ta, jak zwykle, zostanie powiększona nawet dwukrotnie. Realizacją programu zajmą się wydziały Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do programu do 26 września, najlepiej pisemnie, składając formularze w siedzibie urzędu osobiście lub przysyłając pocztą albo mailem na adres: ngo@slaskie.pl. Uwagi można zgłaszać także ustnie w Wydziale Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Więcej
    Komentarze