Młodzi, nawet w swym buńczucznym okresie życia, cenią zaangażowanie obywatelskie i możliwość obserwacji lub naśladowania tych, którzy im imponują obywatelską aktywnością - mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka, dyrektorka Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego

Podczas ostatniej sesji radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniowali zaproponowany im przez urząd marszałkowski „Program dla młodych”. Dlaczego jest on potrzebny?

– Chcemy spiąć różne inicjatywy, które już są realizowane przez samorząd województwa, a jednocześnie rozpocząć nowe, wzmacniając pozycję młodych ludzi w regionie. Cieszy mnie, że marszałek Wojciech Saługa, inicjator programu, ale też pozostali członkowie zarządu i radni sejmiku, tak życzliwym okiem patrzą na sygnały młodych i otwierają im kolejne drzwi na liderskiej ścieżce. W takiej atmosferze łatwiej jest pomagać młodzieży w nawiązywaniu kontaktów z mentorami, autorytetami, ułatwić zdobywanie wiedzy i doświadczenia. Jesteśmy przekonani, że ich zaangażowanie w życie publiczne jest kamieniem milowym w budowaniu obywatelskiego regionu. To bowiem oni lada moment zastąpią nas w roli samorządowców, biznesmenów, aktywistów, społeczników i zaczną nadawać ton regionowi – tym samym decydować o naszej przyszłości.

Pamiętam, jak podczas inauguracji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przypominał, że demokracja to rozmowa, debata, analiza, wyciąganie wniosków. Chcemy, by „Program dla młodych”, tak jak Młodzieżowy Sejmik, tworzył przestrzeń, gdzie taki dialog młodych, z młodymi i o nich – mógł być prowadzony.

Ta pozytywna opinia Młodzieżowego Sejmiku nas cieszy, bo to znaczy, że młodzi – w tym przypadku radni MSWŚ – chcą, by dawać im i ich rówieśnikom kolejną możliwość angażowania się w sprawy regionu.

Prace nad programem poprzedziły warsztaty dla prawie trzystu młodych mieszkańców regionu, którzy wspólnie szukali odpowiedzi m.in. na pytania, dlaczego młodzież nie chce się włączać w życie publiczne oraz jak to zmienić. Jakie są najważniejsze wnioski?

– Młodzi nawet w swym buńczucznym okresie życia cenią zaangażowanie obywatelskie i możliwość obserwacji lub naśladowania tych, którzy im imponują obywatelską aktywnością. Dobrze też oceniają rówieśników, którzy angażują się społecznie, ale – jak nam powiedzieli – potrzebują czasami wskazania ciekawych obszarów, w ramach których mogą uwolnić swój potencjał i rozwinąć kreatywność. Chcą też więcej wiedzieć o organizacjach pozarządowych, bo trzeci sektor z jednej strony ich intryguje, a z drugiej pozostaje niewiadomą. Bez ogródek mówią, że chcą uczyć się od najlepszych, korzystać z ich doświadczenia, ale bardziej cenią praktykę niż teorię.

Mając to, i wiele innych cennych refleksji na uwadze, przygotowaliśmy wspólnie „Program dla młodych”. To, które z ważnych inicjatyw zostaną zrealizowane w jego ramach, zależy już od inwencji młodzieży. Zaproponowany w dokumencie mecenat, Młodzieżowa Akademia Umiejętności, włączenie młodych w realizację imprez samorządu województwa czy w prace NGO na forum samorządu jest odpowiedzią na ich postulaty. Resztę zostawiamy w rękach młodzieży, gwarantując jej jednak, oczekiwane przez nią, wsparcie.

„Program dla młodych” kładzie duży nacisk na mecenat i współpracę międzypokoleniową. W jaki sposób młodzi będą zachęcani do korzystania z doświadczeń osób starszych?

– Współpraca młodych z seniorami może przynosić każdej z tych grup korzyści. Pierwsi z nich są ekspertami np. w zakresie nowych technologii, mediów społecznościowych – ich wiedza bywa gratką dla niejednego seniora. Osoby starsze za to są źródłem nieocenionej wiedzy życiowej, przemawiają przez nich lata doświadczenia. To tu – ale nie tylko tu – widzimy wielkie pole do współdziałania.

Jak zachęcać? Pokazując dobre przykłady. W województwie śląskim działa Śląska Rada ds. Seniorów, która integruje środowiska osób starszych, buduje przestrzeń przyjazną seniorom i jest niezwykle otwarta na współpracę z młodymi. Fundacja Park Śląski prowadzi Parkową Akademię Wolontariatu, w której działa na stałe ponad 70 wolontariuszy seniorów oraz kilkunastu młodych wolontariuszy. W regionie prężnie działa wiele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, gotowych na międzypokoleniowe działania. Te i wiele innych grup, mniej lub bardziej sformalizowanych, tworzą ludzie z pasją, którzy mogą być źródłem inspiracji, która – miejmy nadzieję – zaowocuje wspólnymi projektami. Kilka namacalnych efektów już za nami. Jednym z nich był turniej szachowy, gdzie seniorzy spotkali się z młodymi w różnych rolach – adeptów i mistrzów szachownicy.

Jaki macie plan na informowanie młodych o „Programie” i możliwościach, jakie daje?

– Dalecy jesteśmy od oficjalnego prezentowania dokumentów. Chcemy jego potencjał zaprezentować w działaniu, idąc tropem – nie teoria, a praktyka. Grupa młodych ludzi z sektora pozarządowego już zaproponowała projekt jego promocji przez działanie. Wpisując się w mecenat, jedna ze znanych postaci świata artystycznego wraz z młodymi przygotuje koncert. Ale nie uprzedzajmy faktów, bo o nich na pewno będziemy opowiadać wkrótce.

Zainteresowanym polecam stronę mlodzi.slaskie.pl i profil Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na FB. I zapewniam – to tylko namiastka tego, co się będzie działo. W młodych jest moc.

Więcej
    Komentarze