Prawie kożdy downi rod sie "poparadziył" (wystroił) i chcioł sie "przekozać" (pochwalić).

"Wiyrchnie łachy" (ubrania, które było widać) i to, co nosiyło sie "pod spodkym" (pod spodem), były na beztydziyń i niydziela. Ale nojlepsze "łoblecynie" (ubranie) wisiało "narychtowane" (przyszykowane) w "szranku" (szafie), jakby trza było iś do dochtora, bo porzonny kobiycie ino tam godziyło sie "seblyc" (rozebrać).

Nojprzod "łoblykało" (ubierało) sie "szlipry" (też "ślipfry" - majtki), a jak było zimno, to "dynamohołzy" (godali na nie tyż "dynamoki" - ciepłe majtki z nogawkami, reformy). Kedyś szyło sie je z dziurom, a właściwie "szlicym" (rozcięciem), coby w razie potrzeby niy musieć jich seblykać. Ale żeby niy wioło po "puklu" (garb, ale też plecy), bo "podblyczka" (też "unterhymd" - podkoszulek) przi schylaniu mogła sie "dźwignonć" (podnieść), prziszywało sie do ni "spodnioki" (kalesony) abo dynamohołzy (teroz sie na to godo pajacyk abo śpiochy). Nosiyły to "wojoki" (żołnierze) i kowboje na Dzikym Zachodzie, a potym ślonske "pyrtki" (małe dzieci). Ale zaniym to sie seblykło, mogło już być po ptokach. I wymyślyli klapa na "rzici" (tyłku). Klapa to nic inkszego jak "przeszczidzony" (przecięty) konsek "sztofu" (materiału) i prziwionzany "szplatkami" (tasiemkami) abo zapinany na "knefle" (guziki).

Potym dziołchy łoblykały "bisynhalter" (też "cycynhalter", "lajbik" - stanik, biustonosz), a na to "spodnica" (halka, ale "spodek" to spódnica). Te, co nosiyły sie po chopsku, miały "unteroki" (marszczone, wykrochmalone halki z koronkami). A potym przichodziyła kolyj na haltry. Bo "halter" to zapinka, sprzączka, ale tyż "posek" (pas) do noszynia "sztrymfow" (pończoch). Przodzi szło kupić ino "glajzoki" (grube pończochy w prążki). Na taki posek godali tyż "sztrymfhalter" abo "sztromfgurtel" i jeszcze "guminhalter" (gumowy pas do pończoch). Haltry to tyż "guminy" (gumki) z żabkami, do kerych zapinało sie sztrymfy. A jak sie taki gumin "przetargoł" (podarł) abo "straciył" (zgubił), to stykło wzionć mały pinionc. Były tyż "sztrombandy" (podwiązki) z guminow łod "krałzow" (słoików). Ale podwiązki nosiyły tyż chopy, coby jym "zoki" (skarpety) niy spadowały. Godali na to "zokynhalter".

W nocy kobiyty spowały w "nachthymdach" (nocnych koszulach) i "harnecu" (cienka siatka przytrzymująca fryzurę) abo miały na gowie "wiklery" (wałki), a chopy spowały w "unterhołzach" (kalesonach do spania), "szlafmycy" (czapce) z "bomblym" (pomponem) i coby wons jym sie w nocy niy przekrziwiył, zawionzowali go "bindom" (opaską). Na "nachtiszu" (nocnym stoliku) kładło sie "gybis" (protezę zębową), a pod łożkym "nachtop" (też "topek" - nocnik). No i "lacie" (papucie bez pięty) abo "kameloki" (też "kamelszuły - obuwie domowe z wielbłądziej wełny, bo "kamela" to wielbłąd). A co do wonsa, to jeszcze dziś widza starego Andrusa, jak szeł łod "borsztajna" (krawężnika) do borsztajna "łożarty" (pijany) do dom, a na "gymbie" (twarzy) mioł wons ino po prawy stronie, a broda ino po lewy. "Ponoć" (podobno) "wetnył" (założył) sie z kamratami i za pora "ceski" (drobny pieniądz, też 10 groszy) zrobiył z siebie "kaspra" (pajaca). Chopy w zima, coby jym sie "dakle" (uszy) niy łodmroziyły, pod "myckom" (czapką) abo "hutym" (kapeluszem), bo "cypelmycow" (czapek naciąganych na uszy z bomblym) niy mieli, nosiyli "ornklapy" (nauszniki).

Niykere chopy, głownie "byamtry" (urzędnicy), co to musieli chodzić do roboty w "łoberhymdach" (koszulach), łoblykali "formetle". Formetla to "er-zac" (namiastka) koszule, kero skłodała sie z "kragla", czyli kołnierzyka lub stójki, przodka, co wyglondoł jak "laclik" (śliniak), i "sztulpow" (mankietów). Na to łoblykało sie "westa" (kamizelka), a potym "szaket" (marynarkę). A wszysko "skuli" (z powodu) tego, coby "uszporować" (zaoszczędzić) na praniu, "biglowaniu" (prasowaniu), "szkrobiyniu" (krochmaleniu), a i w szranku łostało wiyncy "placu" (miejsca). Szporowało sie na kożdym kroku, a nojgorzi było w roku 1922. Godało sie nawet, co pinionc zeszeł na psy. Bo przodzi za 1000 "markow" (marek) szło kupić 20 "ancugow" (garniturów), a potym ino westa. 900 markow kedyś kosztowoł "klawiyr" (fortepian), a za pora dni jedna pora papuci. Za 800 markow szło dostać 120 "fetnych" (tłustych) gynsi, a za tydziyń "plisiowy" (filcowy) hut. Za 600 markow miało sie motocykel, a potym font masła. Zaś za marka szło sie kedyś dobrze pojeś, a za niydugo tela chcieli za jedyn "zaruściały" (zardzewiały) "colok" (gwóźdź calowy), kery niy był nawet na tela mocny, coby sie na niym z "lankoru" (zgryzoty) łobwiesić. Na wszysko trza było "dować pozor", bo roztomajte "bukse" (łobuzy) poradziyły seblyc nawet stracha na "dziamble" (też "cilip", "ciompel" - wróbel). Ino niyjaki Mandrysz w 1930 r. łokrod sie som. No prawie, bo jak poszeł na "muzyka" (zabawa) do szynku, to skrył przed złodziejami 15 tys. zł w "kachloku" (piecu kaflowym). A że tańcowało sie tam na dworze, jak wrociył do dom, to "gibko" (szybko) "nahajcowoł" (napalił w piecu). "Skapnył" (spostrzegł) sie dopiyro, jak cołki majontek wylecioł kominym. Toż sami widzicie, co nojlepi mieć "złocioki" (złote monety).

Więcej
    Komentarze
    Pieronym fajniscie szkryflocie Szmatlochowo, ino za slonsko godka nom niy ma ganba. Co noszo godka je winno, ze trza jom we "nowiasy" dowac??? Gorol i tak niy chyci o co idzie a slonzokom sie lod tych nowiasow w loczach mieni. Naszkryflejcie to ino tak: Wiyrchnie łachy[1] i to, co nosiyło sie pod spodkym[2] były na beztydziyń i niydziela. Ale nojlepsze loblecynie[3] wisiało narychtowane[4] w szranku[5], jakby trza było iś do dochtora, bo porzonny kobiycie ino tam godziyło sie seblyc[6] 1 ubrania, które było widać 2 pod spodem 3 ubranie 4 przyszykowane 5 szafie 6 rozebrac
    już oceniałe(a)ś
    2
    0