Chcemy zachęcić młodych ludzi do angażowania się w życie społeczne i pokazać im, jak to robić skutecznie - mówiła w Gliwicach Katarzyna Kuczyńska-Budka, dyrektor Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podczas kolejnych warsztatów w ramach MAU, czyli Młodzieżowej Akademii Umiejętności.

MAU to cykl warsztatów dla młodzieży z województwa śląskiego. Uczestnicy zajęć dowiadują się, dlaczego tak istotna jest idea samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, a także czemu warto działać i angażować się w sprawy społecznie ważne. Podczas gier i ćwiczeń uczestnicy uczą się również sztuki autoprezentacji, nawiązywania relacji z nowo poznanymi osobami czy współpracy w grupie.

Młodzi ludzie mają wiele wrażliwości

W październiku pierwsze warsztaty odbyły się w Bielsku-Białej i Katowicach. W miniony piątek zorganizowana została ich kolejna odsłona – w Rybniku. W sobotę czwarta już grupa młodych społeczników szkoliła się w Gliwicach. Spotkanie w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” poprowadził, podobnie jak poprzednie, Jakub Radzewicz z fundacji Szkoła Liderów. Wyjaśniał, że pierwszym celem warsztatów jest pokazanie młodym ludziom, jakie formy działalności społecznej są dla nich dostępne już teraz. – Młodzi ludzie mają wiele możliwości. Mogą angażować się w działalność samorządów uczniowskich lub studenckich, młodzieżowych rad miast, gmin czy powiatów, Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, a także organizacji pozarządowych – wyliczał Radzewicz.

W dalszej części warsztatów przybliżał uczestnikom, jak działają samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie, oraz co leży w ich kompetencjach. Starał się również wyjaśnić młodym ludziom, jak mogą wpływać na decyzje, które zapadają w samorządach. Razem z uczestnikami warsztatów rozmawiał także o potrzebach, które dostrzegają w swoim najbliższym otoczeniu. – Od kilku lat działam społecznie m.in. w Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego. Takie warsztaty to bardzo dobry sposób, żeby przypomnieć sobie, dlaczego właściwie to robię i jakie są moje cele, a także zweryfikować wiedzę, którą mam – mówił Dawid Puchalski, trzecioklasista z II Liceum Ogólnokształcącego im. Wróblewskiego w Gliwicach.

Kolejne warsztaty w Lublińcu i Częstochowie

Zuzanna Świder, która działa w samorządzie I LO Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, uważa, że wiedza zdobyta podczas warsztatów pomoże jej być skuteczniejszą w tym, co robi. – Nie zawsze jest łatwo zebrać grupę rówieśników chętnych do pracy nad konkretnym przedsięwzięciem. Tutaj dowiedzieliśmy się, jak zachęcać ludzi do włączenia się w projekt – cieszyła się Zuzanna.

Szkolenia w ramach MAU skierowane są do radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów, członków młodzieżowych organizacji formalnych i nieformalnych oraz osób indywidualnych w wieku od 15 do 25 lat.

Obecnie trwają zapisy na warsztaty, które odbędą się 23 listopada w Lublińcu i 24 listopada w Częstochowie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie mlodzi.slaskie.pl.

Więcej
    Komentarze