Zamiast pisać list do świętego mikołaja, dzieci mogą zaadresować go do Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego. Mogą też przedstawić swoje marzenia w formie pracy plastycznej. Ich pragnienia mają szanse na realizację - pod warunkiem, że będzie ona możliwa w ramach "Programu dla młodych".

Konkurs plastyczno-literacki „Śląskie. Dla Młodych spełnia marzenia” został ogłoszony przez Wydział Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Mogą wziąć w nim udział młodzi podopieczni organizacji pozarządowych z całego regionu. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej lub napisanie listu do marszałka województwa śląskiego.

W pracy konkursowej należy przedstawić marzenia, pomysły lub podpowiedzi, co dobrego dla dzieci i młodzieży może zrobić samorząd województwa śląskiego przy wykorzystaniu „Programu dla młodych”. Przyjęty w kwietniu „Program...” ma zachęcić młodzież do angażowania się w życie publiczne, inspirować ją i pomagać jej w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji.

Prace trzeba przesłać do 30 listopada

Prace plastyczne oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych (4-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat i 15-17 lat), zaś listy w trzech kategoriach wiekowych (7-10 lat, 11-14 lat i 15-17 lat).

Uczestnik konkursu może przygotować jedną pracę. Organizacje pozarządowe powinny dostarczyć prace swoich podopiecznych (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do 30 listopada do Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 364) z dopiskiem „konkurs mikołajkowy”. Do prac musi być dołączona zgoda podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, której wzór znajduje się w załączniku do regulaminu konkursu. Treść „Programu dla młodych” i regulamin konkursu można znaleźć na stronie mlodzi.slaskie.pl

Na początku grudnia wysłannicy świętego Mikołaja odwiedzą autorów najciekawszych listów i prac plastycznych, którzy zostaną nagrodzeni.

Więcej
    Komentarze