Są młodzi i pełni energii. Nie lubią stagnacji. Chcą działać dla swojego otoczenia. Podejmują ciekawe inicjatywy. W ramach redakcyjnego cyklu "Śląskie dla Młodych" prezentujemy sylwetki ludzi z pasją, którzy są aktywni i aktywizują swoich rówieśników, sąsiadów oraz lokalną społeczność.

Dawid Puchalski z Knurowa uczy się w drugiej klasie II Liceum Ogólnokształcącego im. Wróblewskiego w Gliwicach, ale już jest radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Mimo młodego wieku ma spore doświadczenie w działalności samorządowej. Już trzy lata temu został posłem XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wraz z koleżanką przepytał wówczas mieszkańców Knurowa: czego im brakuje w mieście. Okazało się, że spraw do załatwienia jest wiele, a – zdaniem ludzi – nie ma co liczyć na to, że samorząd coś na nie zaradzi. Dlatego Dawid sam zakasał rękawy. Doprowadził do powołania w Knurowie Młodzieżowej Rady Miasta, której został przewodniczącym. Teraz udziela się w niej jako radny. Dawid nie lubi się nudzić. Dlatego obecnie z grupą znajomych pomaga w nauce dzieciom z rodzin, których rodzice są niepełnosprawni.

W tym miesiącu Dawid został laureatem wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, organizowanego przez Krajowe Biuro Wyborcze. Pasjonuje się historią i kulturą antyczną oraz językiem łacińskim, który – jak twierdzi – powinien być bardziej popularyzowany wśród młodzieży.

Więcej
    Komentarze