Wkrótce województwo śląskie będzie miało marszałkowski budżet obywatelski. Mieszkańcy regionu sami zgłoszą zadania, które według nich powinny zostać w jego ramach sfinansowane.

Przygotowaniem zasad marszałkowskiego budżetu obywatelskiego zajmowały się organizacje pozarządowe: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fabryka Inicjatyw Lokalnych FIL wraz z zespołem ekspertów Urzędu Marszałkowskiego.

Aby dowiedzieć się, jak mieszkańcy regionu wyobrażają sobie marszałkowski budżet obywatelski, zorganizowano 30 spotkań konsultacyjnych i osiem warsztatów partycypacyjnych z przedstawicielami różnych środowisk, jak młodzież, seniorzy czy sektor organizacji pozarządowych. Wzięło w nich udział prawie 350 osób, a prawie 400 osób wypowiedziało się za pośrednictwem internetowej ankiety.

Zadanie w ramach budżetu marszałkowskiego ma mieć prawo zgłosić każdy mieszkaniec

W efekcie powstał przyjęty przez Zarząd Województwa projekt, który dzieli zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego na wojewódzkie, na które zostanie przekazana jedna czwarta środków (na każde co najmniej 100 tys. zł), oraz podregionalne, na które przeznaczone zostaną trzy czwarte dostępnej puli (minimum 50 tys. zł). Autorzy projektu przypominają, że zadania o charakterze inwestycyjnym lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie w imieniu województwa.

Zadanie ma mieć prawo zgłosić każdy mieszkaniec. Dla zadań wojewódzkich musiałby zebrać dodatkowo 100 podpisów poparcia od mieszkańców, a dla podregionalnych – 50. Projekty do realizacji wybierane mają być w internetowym głosowaniu, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł oddać jeden głos na projekt wojewódzki i dwa na zadania podregionalne.

Mechanizm budżetu został poddany konsultacjom społecznym. Do 26 września można zgłaszać sugestie, najlepiej pisemnie, dostarczając formularz osobiście do siedziby urzędu, wysyłając go pocztą lub mailem na adres budzetobywatelski@slaskie.pl lub przekazując uwagi ustnie do Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Więcej
    Komentarze