W województwie śląskim trwają spotkania z mieszkańcami, podczas których wypracowywane są zasady działania budżetu obywatelskiego dla naszego regionu.

Po raz pierwszy nasze województwo będzie miało swój budżet obywatelski. O tym, jak będzie on wyglądał, władze regionu rozmawiają najpierw z mieszkańcami. A pytań jest sporo. W jaki sposób proporcjonalnie podzielić zakładaną pulę pieniędzy na poszczególne części regionu? Jakie projekty będą w katalogu zadań możliwych do realizacji i czy taki katalog jest potrzebny? Wreszcie: kto i jak będzie realizował wybrane zadania?

Warsztaty z młodzieżą, seniorami i organizacjami pozarządowymi odbyły się już m.in. w Katowicach, Rybniku i Cieszynie. Zaplanowano spotkania w Sosnowcu (18 lipca, Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych), Gliwicach (19 lipca, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych) i Piasku koło Pszczyny (21 lipca, Hotel Styl 70).

Więcej
    Komentarze