Uważacie, że starsi wiedzą najlepiej, co jest najlepsze dla młodych? Rodzice, nauczyciele i urzędnicy lubią tak myśleć. Ale wy przecież wiecie, że przydałaby im się porada ekspertów, czyli ludzi z waszego pokolenia. A może sami zostaniecie takimi ekspertami? Wystarczy, że zgłoście swoją kandydaturę na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego powstał w październiku po to, żeby podpowiadać Wojciechowi Sałudze, marszałkowi województwa śląskiego, czego potrzeba młodym mieszkańcom regionu. Składa się on z uczniów i studentów z całego województwa, osób w wieku od 15 do 24 lat. Młodzi radni mogą składać wnioski, opiniować projekty uchwał, wychodzić z własnymi inicjatywami, zgłaszać postulaty czy uczestniczyć w obradach „dorosłego” sejmiku i chętnie z tych możliwości korzystają.

Aby zapewnić Młodzieżowemu Sejmikowi świeże spojrzenie na sprawy, którymi się zajmuje, i pozwolić większej liczbie młodych ludzi na włączenie się w jego prace, co roku wymieniana jest połowa jego składu.

Kadencja 25 radnych upływa w październiku, dlatego już 25 maja odbędą się wybory uzupełniające do Sejmiku. Aby do opiniotwórczego gremium trafiły osoby reprezentujące punkty widzenia różnych grup młodzieży, kandydatów na radnych mogą zgłaszać zarówno samorządy studenckie (każdy może zgłosić jednego kandydata podstawowego oraz jednego kandydata rezerwowego), jak i młodzieżowe rady gmin i miast oraz młodzieżowe rady powiatów (każda może zgłosić jednego kandydata podstawowego i trzech rezerwowych). Jeśli chcecie, możecie także zgłosić swoją kandydaturę sami, ale musicie zdobyć rekomendacje od instytucji, która potwierdzi waszą aktywną działalność społeczną. O reelekcję mogą starać się również radni Młodzieżowego Sejmiku, którym kończy się kadencja.

Kadencja rozpocznie się w październiku

Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 r.  – radni wyłonieni zostaną w losowaniu. Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie dwadzieścia mandatów, a dla przedstawicieli samorządów studenckich – pięć mandatów.

Dla osób indywidualnych wybory odbędą się tylko w trzech okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie trzy mandaty (w okręgu nr 2 obejmującym Katowice, Mysłowice, Tychy oraz powiaty: bieruńsko-lędziński i pszczyński, w okręgu nr 3 obejmującym Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory oraz powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, a także w okręgu nr 7 obejmującym Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiaty: będziński i zawierciański). W pozostałych okręgach radni zostali wybrani na dwuletnią kadencję, zatem jeszcze nie ustępują ze stanowisk.

Wyłonieni w wyborach uzupełniających radni pracę w Sejmiku rozpoczną 18 października.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są na formularzach dostępnych na stronie mlodzi.slaskie.pl. Wypełnione formularze można dostarczać do 11 maja osobiście lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem: Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego (decyduje data doręczenia). Skan wypełnionego formularza można także wysyłać e-mailem na adres: mlodzi@slaskie.pl.

Więcej
    Komentarze