Młodzi ludzie z województwa śląskiego mają swój sejmik, który w ich imieniu zabiera głos na ważne tematy,pojawiające się w przestrzeni publicznej. - Taką reprezentację powinni mieć nasi rówieśnicy z każdego regionu - uważają młodzieżowi radni.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego skierował do marszałków wszystkich województw wystąpienie, w którym zaapelował o powoływanie i wspieranie młodzieżowych sejmików województw. „Młodzi Polacy, oprócz organizacji III sektora, mogą angażować się w działalność młodzieżowych rad miast i gmin, które umożliwiają włączanie się w życie społeczne swojego najbliższego otoczenia, uczą zasad, według których funkcjonują samorządy, a także pozwalają na aktywne wyrażanie opinii młodych ludzi w sprawach bezpośrednio ich dotyczących” – napisał do marszałków Michał Kubis, przewodniczący MSWŚ.

Dodał, że niezwykle ważną areną działalności młodych mieszkańców są również województwa. W związku z tym zaapelował do marszałków tych województw, w których nie istnieją młodzieżowe sejmiki, o ich powołanie, a do marszałków województw, w których sejmiki już działają – o ich wsparcie i stworzenie solidnych warunków do ich funkcjonowania.

Inne województwa mogą się wzorować na Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego

Wystąpienie do marszałków jest pokłosiem uchwały w sprawie sieciowania młodzieżowych sejmików województw i młodzieżowych rad miast i gmin, którą radni MSWŚ przyjęli 14 lutego. – Chcielibyśmy, aby w całej Polsce istniały organy zrzeszające reprezentantów młodzieży, współpracujące ze sobą, wymieniające się doświadczeniami, wiedzą i informacjami – wyjaśniała Klaudia Franiel, przewodnicząca komisji dialogu i komunikacji społecznej w MSWŚ.

Wraz z wystąpieniem młodzieżowych radnych z województwa śląskiego marszałkowie z całej Polski otrzymali treść uchwały o sieciowaniu oraz regulamin MSWŚ, na którym mogą się wzorować, tworząc sejmiki w swoich regionach.

Klimat do podobnych inicjatyw jest sprzyjający. W zeszłym tygodniu uchwałę popierającą powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjął „dorosły” sejmik w Kielcach.

Młodzieżowe Rady spotkają się w Gliwicach

Na Międzywojewódzką Konferencję Młodzieżowych Rad zjadą do Gliwic młodzi radni z różnych stron kraju. Będę wymieniać się doświadczeniami, prezentować swoje działania i planować przyszłe wspólne inicjatywy.

Konferencję organizują Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice oraz II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia w siedzibie szkoły i będzie jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 70-lecia placówki. Konferencja pod honorowym patronatem Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, rozpocznie się o godz. 10.

Paula Skalnicka
Czytaj teraz
Więcej
    Komentarze