- Zeszły rok w polityce senioralnej poświęciliśmy sprawom bezpieczeństwa, teraz skupimy się na zdrowiu osób starszych - mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
Więcej
    Komentarze
    `