Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

xx x

Spośród niebawem rozpoczynających się naborów warto zwrócić uwagę na konkurs dotyczący wsparcia rozwoju cyfrowych usług publicznych (działanie 2.1), w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie.

Środki z dotacji przeznaczone zostaną na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia dostępności e-usług publicznych. Celem działania jest wzrost liczby osób korzystających z usług i zasobów publicznych udostępnianych on-line w województwie śląskim. Wspierane inwestycje pozwolą między innymi na skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, zarówno przez klienta indywidualnego, jak i biznesowego, co z kolei przełoży się na efekty gospodarcze

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

E-usługi - tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

Digitalizacja - cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

W konkursie mogą wziąć udział projekty polegające na digitalizacji lub utworzeniu w formie cyfrowej publicznych zasobów będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego.

xx x

Kto może składać wnioski?

Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym.

Jednostki powinny prowadzić działalność w zakresie zadań publicznych; Skala działania podmiotów nie powinna wykraczać ponad poziom regionalny; Beneficjent powinien posiadać zdolność do bycia stroną umowy lub porozumienia.

Zwróć uwagę:

E-usługi:

- e-usługa musi być usługą publiczną (nie jest możliwe wdrażanie rozwiązań przez podmioty komercyjne), tzn. realizacja projektu powinna umożliwić zainteresowanemu (obywatelowi, przedsiębiorcy) załatwienie sprawy w danej instytucji / urzędzie / podmiocie publicznym, - najwyżej premiowane będą te projekty, które wdrożą e-usługi o najwyższym poziomie dojrzałości - innymi słowy, umożliwią obywatelowi, przedsiębiorcy załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu, - projekty nie mogą dublować / powielać funkcjonalności już istniejących systemów teleinformatycznych, - systemy usprawniające zarządzanie organizacją (tzw. back-office) mogą być przedmiotem wniosku o dofinansowanie, o ile są one elementem uzupełniającym (najważniejsza jest e-usługa).

Digitalizacja:

- przedmiotem projektu mogą być objęte wyłącznie zasoby o charakterze kulturowym, naukowym, planistycznym, geodezyjnym i kartograficznym, - digitalizacja zasobów ma na celu zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do nich zasobów drogą on-line, - realizowane projekty powinny być zgodne ze standardami dostępności treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami (wytyczne WCAG 2.0).

Szczegóły już wkrótce na: rpo.slaskie.pl/lsi/nabory

Masz pytania?

Zadzwoń, napisz, przyjdź na konsultacje do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie: www.rpo.slaskie.pl/PunktyInformacyjne/

A może zainteresują Cię inne nabory? www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabory

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.