Osoba niewtajemniczona kojarzy automatykę i robotykę wyłącznie z procesami technologicznymi. Tymczasem te dziedziny mają olbrzymi wpływ na jakość naszego codziennego życia - mówi prof. Marek Pawełczyk, przewodniczący komitetu organizacyjnego XXI Polish Control Conference.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Magdalena Warchala-Kopeć: XXI Polish Control Conference to ważne wydarzenie naukowe.

Prof. Marek Pawełczyk *: Konferencja jest organizowana od 1958 r. co trzy lata, pod merytoryczną opieką Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Jej historyczna nazwa to Krajowa Konferencja Automatyki. Została zmieniona, ponieważ wydarzenie znacząco rozszerzyło swój zasięg. Obecnie to konferencja międzynarodowa. Pozostaliśmy jednak przy przymiotniku „Polish", żeby promować nasz kraj za granicą. Polish Control Conference to kluczowe forum spotkań osób zajmujących się szeroko rozumianą automatyką, robotyką, przetwarzaniem sygnałów, sterowaniem, Przemysłem 4.0 i wieloma innymi pokrewnymi zagadnieniami, które są niezwykle potrzebne dla rozwoju gospodarki. Jesteśmy w dobie wszechobecnej automatyzacji, wykorzystania technik komputerowych, przetwarzania dużej ilości danych, cyberbezpieczeństwa, rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości poszerzonej.

Na PCC spotykają się eksperci właśnie z tego zakresu. Udział w tej konferencji postrzegany jest jako niezwykle ważny dla osób, których kariera naukowa jest ugruntowana i które chcą zaprezentować swoje najnowsze osiągnięcia, ale też jest to szansa na pokazanie się dla młodych naukowców, którzy dopiero rozpoczynają karierę. Ze względu na to, że konferencja odbywa się co trzy lata, materiał na niej prezentowany jest okresowym podsumowaniem pokazującym, jak wygląda rozwój nauki uprawianej w Polsce w zakresie automatyki i robotyki na tle nauki uprawianej na świecie. Na konferencję zapraszamy znakomitych gości z zagranicy, których osiągnięcia są często przełomowe.

Co Politechnika Śląska zaplanowała na XXI edycję PCC?

– Dostąpiliśmy zaszczytu organizacji przyszłorocznej konferencji i chcemy, żeby w edycji, która będzie organizowana w Gliwicach, program był otwarty, by było dużo wydarzeń towarzyszących. Chcielibyśmy zaprosić firmy, które działają na Śląsku, ale są już rozpoznawalne w kraju i za granicą, aby mogły się zaprezentować, ale również zorganizować wizyty w swoich siedzibach. Zaprosimy również kierowników i wykonawców projektów krajowych oraz międzynarodowych, aby zorganizowali spotkania projektowe swoich zespołów i przedstawili postępy prac. W ten sposób można doprowadzić do wzajemnego usieciowienia zespołów realizujących duże projekty. Zamierzamy też zaprezentować studenckie koła naukowe, które działają w obszarze szeroko rozumianej automatyki i robotyki. Na Politechnice Śląskiej mamy ponad 180 studenckich kół naukowych, a spora część z nich związana jest w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami sterowania i automatyzacji – czy to dla przemysłu motoryzacyjnego, nowoczesnych technologii, czy przemysłu IT. Zaprosimy także koła naukowe z innych uczelni. Jesteśmy również otwarci na organizację sesji specjalnych. Chcemy dać możliwość naukowcom, zarówno doświadczonym, jak i młodym, zorganizowania wydarzenia propagującego ich zainteresowania i zaproszenia na nie ekspertów z kraju i z zagranicy. Pragniemy gościć także naukowców z Ukrainy. Współpracujemy z wieloma uczelniami z Ukrainy i wiemy, że rozwój tamtejszych naukowców jest utrudniony.

Politechnika Śląska została organizatorem PCC, bo ma duży dorobek w zakresie automatyki.

– Mamy wiele katedr na różnych wydziałach, które zajmują się automatyką i robotyką oraz tematyką pokrewną. Ich bogate wyposażenie zostało w dużej mierze pozyskane dzięki wsparciu przemysłu funkcjonującego na obszarze śląskim. Bardzo cenimy sobie współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Prowadzimy z nią wiele projektów i inicjatyw. Obecnie planujemy otwarcie European Digital Innovation Hub. Prowadzimy też Centrum Przemysłu 4.0. To wiodąca jednostka, zajmująca się promowaniem idei przemysłu przyszłości, zautomatyzowanego, w którym wykorzystuje się technologie informatyczne. Prowadzimy studia dualne, których studenci odbywają część kształcenia na uczelni, a część w przemyśle. Realizujemy największą w Polsce liczbę doktoratów wdrożeniowych. Wiele z nich powiązanych jest z automatyką i robotyką. Są to doktoraty, w których zawierana jest trójstronna umowa pomiędzy doktorantem, przedsiębiorstwem, w którym ten doktorant pracuje, a Politechniką Śląską. Temat doktoratu jest związany z aktualnymi zagadnieniami, ważnymi dla rozwoju przedsiębiorstwa. Jesteśmy obecni na targach, staramy się prowadzić również kursy dla przedstawicieli świata przemysłu, brać udział w propagowaniu idei Przemysłu 4.0 i nowoczesnej automatyzacji. Jest to olbrzymia szansa na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, ale wśród przedsiębiorców są jeszcze obawy co do zwrotu inwestycji. Przekonujemy, że warto ponieść koszty wdrożenia nowoczesnych rozwiązań. Na Śląsku funkcjonuje około pół miliona przedsiębiorstw. KSSE zatrudnia około 100 tys. pracowników. Kolejne 200 tys. osób pracuje w przedsiębiorstwach bezpośrednio współpracujących z KSSE. To olbrzymie pole współpracy dla Politechniki Śląskiej. Jesteśmy w sercu tej strefy. Nasz główny kampus zlokalizowany jest w Gliwicach, ale obecnie mocno inwestujemy w rozwój kampusów w Katowicach i Zabrzu. W Zabrzu otworzyliśmy niedawno European HealthTech Innovation Center, inżyniersko wspierające medycynę i sport. Nasze inwestycje w Katowicach skierowane są w stronę rozwiązań związanych z informatyką. Prowadzimy też projekty międzynarodowe powiązane z tematyką konferencji PCC. Jesteśmy liderem w projekcie z programu Horyzont Europa, w którym uczestniczy wiele uniwersytetów notowanych na czołowych miejscach głównych międzynarodowych list rankingowych, ale też takie przedsiębiorstwa jak Airbus, Siemens czy Analog Devices. Politechnika Śląska wyróżniła sześć priorytetowych obszarów badawczych, w których chcemy być rozpoznawalni. Bezpośrednio z konferencją PCC są związane dwa z nich. Jeden to automatyzacja procesów i Przemysł 4.0, a drugi to sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych.

W programie PCC znalazły się takie zagadnienia, jak roboty inteligentne, internet rzeczy, sterowanie ruchem, smart cities. To kwestie, które mają wpływ na nasze codzienne życie.

– Osoba niewtajemniczona kojarzy automatykę i robotykę wyłącznie z procesami technologicznymi. Tymczasem mają one olbrzymi wpływ na jakość naszego codziennego życia. Obiektem, na który oddziałujemy poprzez narzędzia automatyki, może być np. organizm ludzki. Jesteśmy mocno zaangażowani we współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii, starając się wspomóc diagnozowanie i terapię osób cierpiących na nowotwory. Traktujemy organizm ludzki jako obiekt sterowania. Na podstawie diagnostyki medycznej staramy się zaproponować dobór leków w taki sposób, aby oddziaływać niszcząco na komórki nowotworowe, nie uszkadzając innych funkcji organizmu. Jesteśmy mocno zaangażowani w diagnostykę covidową i pocovidową. Pracujemy nad tym, jak na podstawie obrazów czy innego rodzaju danych medycznych wykrywać obecność koronawirusa i wspierać diagnostykę negatywnych konsekwencji przebytej choroby. Nasze działania są istotnym wsparciem dla środowiska medycznego – czy to w zakresie onkologii, czy to kardiologii, czy schorzeń układu ruchu i wielu innych problemów zdrowotnych. W Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia w Zabrzu diagnostykę przechodził między innymi Robert Lewandowski. Automatyka może usprawnić także logistykę, planowanie ruchu, transport zbiorowy. Interesują nas zagadnienia ochrony klimatu i środowiska. Należy przy tym pamiętać, że automatyzacja niesie pewne skutki społeczne, dlatego elementem jej rozwoju jest troska o człowieka. Automatyzację procesów łączymy więc z naukami społecznymi, które starają się zrozumieć potrzeby człowieka i zapewnić jego właściwą rolę w tym świecie. Myślę, że konferencja będzie bardzo ciekawym forum, na którym będą przeplatały się nie tylko nauki inżynieryjne i techniczne, ale także nauki ścisłe, zagadnienia związane z medycyną, biotechnologią, sportem i nauki społeczne. Nasza konferencja będzie się odbywała stacjonarnie, ale najciekawsze wydarzenia zamierzamy transmitować online, aby były dostępne dla szerszego grona odbiorców. Chcemy też zaoferować pewną pulę biletów wstępu dla osób, które nie będą bezpośrednimi uczestnikami konferencji. Warto dodać, że konferencja odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka.

Rozmawiała Magdalena Warchala-Kopeć

* Prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący komitetu organizacyjnego i zastępca przewodniczącego komitetu naukowego XXI Polish Control Conference, która odbędzie się w dniach 26–29 czerwca w Gliwicach.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem