Eksploatacja pojazdów, koordynator medyczny czy kolejna specjalność na filologii rosyjskiej? Śląskie uczelnie przygotowały na nadchodzący rok akademicki nowe ciekawe kierunki kształcenia. Inne promują zeszłoroczne nowości, jak inżynieria lotnicza i kosmiczna.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Uniwersytet Śląski, największa uczelnia publiczna w regionie, rozpocznie rekrutację na studia 1 czerwca w południe. Kandydaci, jak co roku, będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostępnej pod adresem irk.us.edu.pl. – W roku akademickim 2022/2023 UŚ nie uruchamia nowych kierunków. Wprowadzamy jednak nowe specjalności na studiach I i II stopnia – mówi Małgorzata Poszwa, rzeczniczka UŚ. Wśród nowych specjalności na studiach I stopnia znalazła się specjalność: języki wschodniosłowiańskie w biznesie i administracji na filologii rosyjskiej, przygotowywana m.in. z myślą o kandydatach z Ukrainy.

UŚ przygotował dla kandydatów z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego, czyli po rosyjskiej inwazji, rekrutację na studia poprzez ogólnopolski internetowy system kandydatów, tzw. system IRKa dla Ukrainy.

– Rekrutacja przez system IRKa dla Ukrainy daje możliwość dostosowania wymagań do możliwości rekrutacyjnych kandydatów. Umożliwia np. wydłużenie terminu złożenia wymaganych dokumentów czy też zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej – mówi Poszwa.

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie na wybrane kierunki studiów w ramach ustalonego limitu przyjęć. Nadto kandydaci z Ukrainy będą mogli się rekrutować za pomocą tradycyjnego systemu rekrutacyjnego, IRK UŚ, na zasadach identycznych jak pozostali kandydaci na studia.

Wycena szkód i recykling

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej rekrutacja zacznie się 6 czerwca w internetowym systemie pod adresem: irk.ath.bielsko.pl. W ofercie edukacyjnej znajdzie się jedna nowość: studia inżynierskie na kierunku eksploatacja pojazdów na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki 

– To oferta dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu budowy i użytkowania pojazdów, projektowania zrównoważonego transportu, zasad rekonstrukcji wypadków drogowych czy wyceny szkód komunikacyjnych – mówi Robert Pysz, rzecznik ATH. 

Kierunek ma być odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowania branży automotive i rynku pracy. Łączyć będzie zarówno zagadnienia budowy pojazdów czy podstaw mechaniki ruchu, jak i specjalistyczną wiedzę związaną z np. rekonstrukcją wypadków drogowych i wyceną szkód komunikacyjnych. Dodatkowo zajęcia wzbogacą tematy związane z ochroną środowiska i rozwojem transportu. W programie znajdzie się m.in. miejsce na zagadnienia związane z oddziaływaniem pojazdów na środowisko, recyklingiem surowców odzyskanych po zezłomowaniu samochodów i zrównoważonym rozwojem transportu. 

– Program studiów został przygotowany we współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami branży samochodowej działającymi w regionie. Daje to możliwość odbycia praktyk u licznych partnerów uczelni. Praktyczne umiejętności i wiedza zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na znalezienie zatrudnienia w działach transportu i utrzymania ruchu przedsiębiorstw, firmach transportowych o różnej specyfice działania, stacjach obsługi i napraw pojazdów, firmach budujących infrastrukturę drogową, stacjach kontroli pojazdów, a także w działach obsługi pojazdów w policji i innych służbach ratowniczych, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza z zakresu eksploatacji i wykorzystania pojazdów – wylicza Pysz. 

Oprócz dyplomu prawo jazdy na ciężarówki

Absolwenci kierunku mogą uzyskać w ramach studiów prawo jazdy kategorii C, czyli na ciężarówki o masie powyżej 3,5 tony, i uprawnienia diagnosty samochodowego. Ponadto studia przygotowują do egzaminu na certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego. – Uruchomienie kierunku eksploatacja pojazdów w ATH ma mocne podstawy w potrzebach regionalnego rynku pracy, czego dowodzą nie tylko badania potrzeb społeczno-gospodarczych w województwie śląskim, ale również opinie o projekcie, jakie płyną z otoczenia – mówi Pysz. 

Śląski Uniwersytet Medyczny uruchomił internetowy system rekrutacji pod adresem rekrutacja.sum.edu.pl już pod koniec kwietnia. Kandydaci mogą się jednak rejestrować aż do 13 lipca w południe. Uczelnia przygotowała w rekrutacji na przyszły rok akademicki dwa nowe kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu: koordynator medyczny oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Pierwszy z kierunków kształcił będzie osoby odpowiedzialne za bezpośrednią i całościową obsługę pacjenta. Funkcja koordynatora medycznego w Polsce pojawiła się formalnie wraz z wprowadzeniem pakietu onkologicznego w roku 2015. Do jego głównych zadań zawodowych należy komunikacja z pacjentem, w tym objaśnianie mu kolejnych etapów postępowania diagnostycznego i leczniczego, edukacja zdrowotna pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej, monitorowanie przebiegu diagnostyki i leczenia oraz zapewnienie ich ciągłości, również w przypadku gdy pacjent zostanie skierowany do kontynuowania terapii w innej placówce. 

Zdalna praca to wyzwanie dla specjalisty BHP

Program kierunku koordynator medyczny oparty został na standardach międzynarodowych, zaczerpniętych m.in. ze Stanów Zjednoczonych. Studenci będą mogli wybrać dwie specjalności: koordynator w opiece onkologicznej lub koordynator w opiece kardiologicznej.

Drugą nowością w ofercie SUM jest kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy, który powstał w odpowiedzi na duże zainteresowanie specjalnością o tej samej nazwie na kierunku zdrowie publiczne. Przemiany gospodarcze w Polsce, które zmniejszyły udział przemysłu w gospodarce narodowej, upowszechnianie się pracy zdalnej oraz nowe zagrożenia w miejscu pracy, takie jak koronawirus czy starzenie się siły roboczej, spowodowały pojawienie się nowych wyzwań dla specjalistów BHP.

Studia umożliwią absolwentom poznanie podstawowej wiedzy medycznej, prawnej, administracyjnej i psychologicznej oraz nabycie umiejętności sprawnego podejmowania działań poprawiających warunki pracy. Część zajęć realizowana będzie w języku angielskim.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Nauk o Zdrowiu w Bytomiu a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach dla najlepszych absolwentów zaplanowano staże w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Dodatkowo w trakcie studiów będzie można ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenie z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i kurs zakończonego dla specjalisty ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  

A może kosmiczny kierunek?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach również rozpocznie rekrutację 6 czerwca. Kandydaci będą rejestrować się pod adresem: irk.ue.katowice.pl. Uczelnia przygotowała dwa nowe kierunki: prawo w zarządzaniu oraz zarządzanie publiczne.  

Drugi z kierunków łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, podstaw prawa i administracji, ochrony zdrowia oraz politologii. Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które w przyszłości zamierzają rozwijać się zawodowo w organizacjach publicznych i społecznych albo w prywatnych przedsiębiorstwach, których działania cechuje społeczna odpowiedzialność.

Absolwenta kierunku cechować mają umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, elastyczność myślenia i działania, umiejętność planowania strategicznego, diagnozowania ryzyka, świadomość ekologiczna i obywatelska i wiele innych. Na I stopniu studiów przewidziano takie specjalności, jak: zarządzanie ryzykiem w organizacjach oraz finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia.

Nowych kierunków nie uruchomi w nadchodzącym roku Politechnika Śląska. – Doskonalimy kierunki otwarte w 2021 roku, wśród nich dwa są szczególnie ciekawe. Pierwszy z nich to inżynieria lotnicza i kosmiczna. Drugim kierunkiem, unikalnym w kraju, lecz dość popularnym na Zachodzie czy w USA, jest inżynieria ogólna – mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Uruchomiony przed rokiem międzywydziałowy kierunek inżynieria ogólna to jedyny taki kierunek w Polsce. Te interdyscyplinarne studia obejmują różne dyscypliny inżynierskie, jak inżynieria mechaniczna, elektryczna, chemiczna czy lotnicza. – Jest to propozycja dla tych, którzy wciąż nie są pewni, na jakim kierunku chcą studiować lub w jakiej dyscyplinie chcą się specjalizować, i potrzebują więcej czasu oraz więcej informacji na rozważenie wszystkich dostępnych opcji – mówi Jadwiga Witek, rzeczniczka PŚ.

Uczelnie niepubliczne kuszą promocjami

Z kolei inżynieria lotnicza i kosmiczna to interdyscyplinarny kierunek, którego studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów lotniczych i kosmicznych w obrębie całej uczelni, a zajęcia prowadzone są przez wykładowców oraz ekspertów zarówno z kraju, jak i zagranicy. Ponadto na uczelni działa Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, a w jego ramach Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO), który szkoli przyszłych pilotów m.in. na lotnisku w Gliwicach. Dodatkowo na kierunku transport można wybrać specjalizacje: nawigacja powietrzna oraz mechanika i eksploatacja lotnicza. 

Oferta PŚ, jedynej na Śląsku uczelni badawczej, obejmuje ponad 50 kierunków, w tym 18 prowadzonych w języku angielskim. – Dużym zainteresowaniem młodych ludzi cieszą się studia dualne, na których studenci jednocześnie zdobywają wiedzę akademicką oraz doświadczenie zawodowe, dzięki ścisłej współpracy uczelni z konkretnymi firmami – mówi Witek. Rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony irk.polsl.pl rozpoczęła się 25 maja i potrwa do 7 lipca.

Do rekrutacji przygotowują się również uczelnie niepubliczne. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, najstarsza niepubliczna uczelnia na Śląsku, mająca status uczelni akademickiej, proponuje 13 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Wśród proponowanych kierunków znajdują się: administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, prawo, psychologia, turystyka i rekreacja, pedagogika, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, stosunki międzynarodowe. Studia są dostępne w Katowicach, Żorach, Rudzie Śląskiej i Wiedniu. Uczelnia przygotowała też rozmaite promocje: „Wpisowe za 0 zł" dla tych, którzy zapiszą się do końca lipca, zniżki dla studentów płacących terminowo, zniżki na pierwszy semestr studiów stacjonarnych, rabaty dla absolwentów, którzy wybiorą kolejny kierunek, brak opłaty wakacyjnej, promocje dla pracodawców, którzy chcą wykształcić swoich pracowników czy zniżki dla członków rodzin studenta.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Katowice bardzo tracą na tym, że nie są widzącym ośrodkiem akademickim
  już oceniałe(a)ś
  1
  0