Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komisja Licencyjna PZPN nie dała wiary tłumaczeniom działaczy Ruchu i była sroga dla chorzowskiego klubu. Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła podwójnych umów zawodników niebieskich, którzy otrzymywali pieniądze nie tylko z klubu, ale i z Fundacji Ruch Chorzów. Dzięki temu klub miał płacić niższe podatki. Gorzej, że niebiescy nie płacili wszystkim zawodnikom w terminie...

Ruch twierdził, że nie zatajał tego faktu przed komisją. Powoływał się na dokumenty i maile, które miały o tym świadczyć. Klub starał się też dowieść, że doszło do medialnej nagonki na 14-krotnego mistrza Polski. Pojawiła się teoria, że PZPN odgrywa się na Dariuszu Smagorowiczu, a pośrednio na Ruchu dlatego, że były prezes niebieskich w ostatnich wyborach na szefa PZPN nie poparł Zbigniewa Bońka, lecz jego konkurenta – Józef Wojciechowskiego.

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji Komisji na Twitterze uaktywnił się Zbigniew Boniek. „Sami się karze poddali, czyli wiedzą, że kręcą i manipulują, później coś o jakiej zemście mówią. Mali ludzie, szkoda kibiców i piłkarzy” oraz „Zamiast tworzyć, wystarczy płacić, proste, ale poplecznicy znajdą się zawsze” – komentował prezes PZPN-u. I chociaż nie pisał wprost, że jego słowa odnoszą się do Ruchu, to obserwatorzy nie mieli wątpliwości.

Ostatecznie Ruch ukarano aż ośmioma ujemnymi punktami. Niebiescy spadli więc na ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy, a do bezpiecznego miejsca tracą dziewięć oczek. Cztery zabrane przez komisję punkty mogą jeszcze wrócić na konto klubu, jeżeli ten do końca stycznia spłacił długi fundacji. Na ten cel trzeba zgromadzić około 600 tysięcy złotych. To dużo dla klubu, który już dziś żyje dzięki miejskiej pożyczce w wysokości 18 milionów złotych. Przypomnijmy, że miasto może jeszcze wymówić pożyczkę decyzją radnych Chorzowa. Ci spotkają się w najbliższy czwartek.

Oświadczenie Komisji Licencyjnej

– w świetle punktu 10.2.2 Podręcznika Licencyjnego Komisja uznała, że Fundacja stanowi wraz z Ruchem Chorzów jeden podmiot ubiegający się o licencję. W konsekwencji nieuregulowane zobowiązania Fundacji powinny być traktowane analogicznie jak zobowiązania Ruchu;
– celem utworzenia Fundacji, a w szczególności zawierania równoległych umów z Klubem i Fundacją, nie było obejście przepisów licencyjnych, lecz wykorzystanie możliwości optymalizacji zobowiązań publicznoprawnych;
– naruszenie przepisów zobowiązujących Klub do wykazania zadłużenia Fundacji w dokumentacji licencyjnej nie miało charakteru umyślnego.

W powyższej sytuacji Komisja uznała, że wymiar zastosowanej sankcji powinien w sposób surowy odzwierciedlać fakt długotrwałego nieregulowania zobowiązań finansowych wobec piłkarzy, jednak w zakresie naruszenia obowiązku sprawozdawczego powinna mieć charakter edukacyjny i prewencyjny, a nie represyjny.

Przy podejmowaniu decyzji Komisja uwzględniła to, że Zarząd Ruchu Chorzów:
– uznał winę Klubu w zakresie nieregulowania zobowiązań wobec piłkarzy;
– udowodnił, że odmienna od prezentowanej przez Komisję interpretacja punktu 10.2.2 Podręcznika nie miała charakteru oszustwa;
– zobowiązał się do przestrzegania punktu 10.2.2 Podręcznika Licencyjnego i akceptowania jego interpretacji zgodnej ze stanowiskiem Komisji;
– poinformował Komisję, że od lipca 2015 roku Klub i Fundacja nie zawierają nowych, równoległych umów z piłkarzami, a dotychczas zawarte umowy wygasły.

W tej sytuacji Komisja postanowiła:

– zaakceptować wniosek Zarządu Ruchu Chorzów i nałożyć na Klub z tytułu naruszenia wymogu F09 Podręcznika sankcję regulaminową odjęcia 8 pkt w bieżącym sezonie z jednoczesnym zawieszeniem odebrania 4 pkt do dnia 31 stycznia 2017, które to punkty zostaną anulowane w przypadku spłaty do tego terminu przez Klub lub Fundację wszystkich zaległości finansowych w stosunku do pracowników Fundacji będących jednocześnie piłkarzami Klubu;
– wyłączyć do odrębnego postępowania kwestię naruszenia przez Klub, w związku ze zobowiązaniami Fundacji, wymogu F04 Podręcznika oraz naruszenia uchwał Komisji ograniczających wysokość wynagrodzeń piłkarzy Ruchu Chorzów w ubiegłych sezonach.

Pełne uzasadnienie powyższej decyzji, szczegółowo naświetlające jej motywy, zostanie sporządzone i podane do publicznej wiadomości w ciągu 48 godzin. Na tym etapie Komisja podkreśla, że zasadniczą przesłanką, którą kierowała się w tej, niezwykle złożonej sprawie, było:
– zapewnienie maksymalnie szybkiej spłaty wszystkich zaległości w stosunku do piłkarzy – pracowników Fundacji;
– uświadomienie całemu środowisku piłkarskiemu konieczności transparentnego prezentowania wszystkich rozliczeń z piłkarzami w ramach procesu licencyjnego;
– dalsze podnoszenie standardu ochrony licencyjnej wszystkich zobowiązań pracowniczych (w tym piłkarskich) niezależnie od ich formy prawnej i podmiotu zaciągającego zobowiązania.

Wszystkie pozostałe Kluby Ekstraklasy spełniły wymóg kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.