Nowi radni zastąpią tych, którzy w zeszłym roku wybrani zostali na skróconą, roczną
kadencję, w związku z czym ich mandaty wygasły we wrześniu . Od tej pory wszyscy radni wybierani będą na pełne, dwuletnie kadencje, dzięki czemu część składu MSWŚ będzie wymieniana co roku.
MSWŚ to apolityczne ciało, które od roku doradza Wojciechowi Sałudze, marszałkowi
województwa śląskiego, w sprawach dotyczących polityki młodzieżowej. Zasiadać mogą w nim osoby w wieku od 15 do 24 lat. Sesja inaugurująca drugą kadencję Młodzieżowego Sejmiku odbędzie się 19 października w Sali Sejmu Śląskiego.