Jaworzno stawia na inwestycje i rozwój miasta dla jego mieszkańców. W 2023 roku realizowane będą trwające obecnie inwestycje, jak przebudowa DK 79 z budową estakady w Byczynie czy przebudowa ul. Katowickiej.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Trudne czasy nie zatrzymały działań w mieście. Kolejny rok gmina zmaga się z trudami, jakie są konsekwencją ogólnoświatowych zdarzeń. Najważniejsze dla naszego samorządu jest to, by nie wstrzymywać prowadzonych inwestycji i w ramach możliwości dalszą modernizację Jaworzna. Stawiamy również na szeroko rozumiany rozwój najmłodszych jaworznian i budowę przyprzedszkolnych placów zabaw czy rozbudowę centrów społecznych, które spajają lokalne społeczności, tak jak ten przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Najważniejsze jest jednak zaangażowanie mieszkańców w planowane inwestycje, uczestnictwo w konsultacjach społecznych, wspólnie wypracowane inwestycje, które powstają w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki współpracy możliwa jest realizacja często inspirujących projektów.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy: budowa infrastruktur

Jaworznicki Obszar Gospodarczy
Jaworznicki Obszar Gospodarczy 

Jaworzno otrzymało z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę infrastruktury na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego 100 mln. Jaworznicki Obszar Gospodarczy to strategiczna strefa przemysłowa o wielkości ok. 300 ha. Zdobyte pieniądze pozwolą na rozpoczęcie pierwszego etapu prac na tym obszarze polegających na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w sieć wodociągową i kanalizację, a także gospodarkę wodami deszczowymi. To działania realizowane na potrzeby stworzenia w tym miejscu obszaru gospodarczego, nowych technologii, w którym w przyszłości zatrudnienie może znaleźć nawet 12 tys. pracowników.

Estakada w Byczynie

Do końca 2023 roku będzie trwała realizacja największego i najbardziej wyczekiwanego projektu inwestycyjnego w Jaworznie w ostatnich latach. Według zapisów umowy przebudowa DK 79 w Jaworznie – Byczynie, wykonywana przez firmę PW BANIMEX sp. z o.o., ma potrwać do końca 2023 roku. Koszt realizacji inwestycji to ponad 35,5 mln zł. Dzięki budowie nowego śladu drogi krajowej oraz estakady jako koniecznego elementu dla całego układu komunikacyjnego miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców Byczyny, dzielnica ta zupełnie się zmieni.

Ponad 29 mln zł na modernizację kanalizacji

Dotacja w wysokości blisko 28,5 mln zł ze środków rządowych pozwoli na realizację dużego zadania związanego z modernizacją i przebudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII. Inwestycja ma za zadanie poprawę warunków życia mieszkańców dzielnic Jaworzna, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i składa się z trzech komponentów m.in.: modernizacja ujęcia wód podziemnych „Dobra", budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna czy przebudowa i modernizacja pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci.

Centrum kulturalno-społeczne i rozbudowa budynku straży pożarnej OSP Ciężkowice

Ponad 5,5 mln zł przeznaczone zostanie na utworzenie centrum kulturalno- społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice. Pozyskane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych środki posłużą zwiększeniu jakości usług kulturalno-społecznych świadczonych dla mieszkańców osiedla. Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wiąże się z przebudową budynku OSP i połączenie go z budynkiem znajdującym się obok remizy. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektów. Kwota dofinansowania ze środków rządowych wynosi 5 mln zł, ponad 555 tys. to wkład miasta.

Inwestycje dla młodych

Blisko 36 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje w budowę instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w 11 placówkach oświatowych w mieście. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy w inwestycje wyniesie blisko 6 mln zł.

W przyszłym roku przy pięciu miejskich przedszkolach w Jaworznie zostaną również wybudowane nowoczesne i przyjazne najmłodszym jaworznianom place zabaw. Na ten cel w 2023 roku przeznaczymy z budżetu miasta 1,25 mln zł, a w latach 2024-2025 kolejne 1,3 mln zł. Łącznie na cały program przeznaczona zostanie kwota ponad 2,5 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem