Przed nami kolejny, niełatwy rok, pełen wyzwań - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. Dodaje, że najważniejsza będzie budowa nowych fundamentów ekonomicznego rozwoju miasta.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

– Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i modernizacji prowadzonych w gminie. Przez ostatnie dwa lata realizowaliśmy ważne społecznie i gospodarczo projekty. Mimo oczywistych utrudnień utrzymywana była aktywność inwestycyjna gminy, a przedsięwzięcia skupiały się na poprawie jakości przestrzeni publicznej, komunikacji, promowaniu zrównoważonej mobilności, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności terenów zielonych czy miejsc rekreacji, a także na trosce o jakość edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Przed nami kolejny, niełatwy rok, pełen wyzwań – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. Dodaje, że miasto skupia się m.in. na uruchomieniu dla inwestorów Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, który może zapewnić nowe fundamenty ekonomiczne dla Jaworzna, ciekawe miejsca pracy i rozwój miasta. – Wspólną przesłanką działań podejmowanych przez gminę w 2020 i 2021 roku – zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i nieinwestycyjnej – było podnoszenie poziomu życia mieszkańców – podkreśla prezydent Paweł Silbert.

Co będzie się działo w Jaworznie w 2022 r.?

Na Sosinie kontynuowana będzie budowa kąpieliska miejskiego. W ramach zadania powstaną trzy baseny do pływania wyznaczone podświetlanymi podestami pływającymi, w tym brodzik dla dzieci. Nowa atrakcja powstanie na plaży południowej, gdzie obecnie funkcjonuje kąpielisko wyznaczone bojami. Inwestycja zakończy się w czerwcu 2022 r. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie kąpieliska została podpisana z firmą Bako Sport z Dąbrowy Górniczej.

Ponad 35,5 mln zł miasto wyda na budowę estakady w Byczynie. Budowa estakady to obecnie największa miejska inwestycja i kolejny z zaprojektowanych etapów programu inwestycyjnego pn. „Miasto Twarzą do Autostrady". Przebudowę DK79 w Jaworznie-Byczynie realizuje firma PW Banimex Sp. z o.o. Budowa nowego śladu DK79 wraz z estakadą rozpoczęła się w połowie 2021 roku i ma być zakończona do końca 2023 roku. Środki na jej realizację pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych samorządu.

Kolejne 10,5 mln zł ma kosztować przebudowa ulicy Martyniaków. Prace cały czas trwają. Droga została rozebrana i zbudowana od podstaw razem z systemem odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do miejsca, gdzie w 2019 roku Tauron zlikwidował przejazdy kolejowe. Najważniejszą widoczną zmianą w stosunku do istniejącej drogi będzie dodanie kolejnego pasa do skrętu na obwodnicę Dąbrowy Narodowej w kierunku Katowic. Dodatkowo zostanie wybudowana asfaltowa droga dla rowerów od ul. Wojska Polskiego do Energetyków. Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Drogopol z siedzibą w Katowicach.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

Do końca 2023 roku zakończy się pełna przebudowa ul. Grunwaldzkiej. Wykonawca rozpoczął prace od przebudowy kanalizacji ogólnospławnej od ronda przy ul. 11 Listopada w kierunku ul. Kolejowej śladem ul. Grunwaldzkiej. Równolegle do tych robót prowadzony będzie zakres przebudowy związany z odtworzeniem nawierzchni jezdni, budową chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych. Przebudowane również zostaną przejścia dla pieszych, zatoki i przystanki autobusowe oraz geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową. Jedną ze składowych aktualnie realizowanej przebudowy ul. Grunwaldzkiej i Piekarskiej jest budowa drogi rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ulica Kolejową do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada. Nowe ciągi rowerowe w obydwu kierunkach ulicy połączą istniejące drogi rowerowe na rondzie przy ul. 11 Listopada z Velostradą. Cała inwestycja wyniesie ponad 5 mln zł.

40 mln zł na etap ul. Nowoszczakowskiej i rozbudowę Północnej Obwodnicy Miasta

W roku 2022 realnym stanie się rozpoczęcie budowy drogi ul. Nowoszczakowskiej, która będzie przedłużeniem północnej obwodnicy miasta. Na prace budowlane składać się będą m.in. budowa obwodnicy o jezdni dwupasmowej, dwukierunkowej o szerokości 7 metrów, budowa skrzyżowań, sygnalizacji świetlnych, obiektów inżynierskich oraz budowa ciągów pieszych i dróg dla rowerów. W 2021 r. gmina uzyskała wszystkie potrzebne pozwolenia i będzie aplikowała o środki zewnętrzne na realizację tych inwestycji.

Przebudowana zostanie również ul. Grunwaldzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z al. Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej nr 79 na długości około 240 metrów. W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z całą jej konstrukcją, wyremontowane zostaną również chodniki i zjazdy oraz infrastruktura podziemna. Realizacja tego zadania pierwotnie należała do obowiązków prywatnego inwestora, ale przedłużające się procedury i upływ czasu spowodowały, że gmina ma już tytuł do wykonania tych prac.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem