W 2022 roku Rybnik wyda na inwestycje ponad 273 mln zł. - Priorytety na 2022 r. i najbliższe lata związane są przede wszystkim z walką o czyste powietrze i realizacją uchwały antysmogowej - mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

– Termomodernizacje budynków, wymiana lub modernizacja źródeł ciepła, zabudowa odnawialnych źródeł energii, wspieranie ekologicznych przedsięwzięć mieszkańców – to katalog najważniejszych działań, które realizowane będą m.in. dzięki unijnemu wsparciu. Podkreślę tutaj, że na tym polu Rybnik uczynił już bardzo dużo. Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2025 roku wszystko, co należy do miasta, nie będzie ogrzewane węglem – dodaje Piotr Kuczera.

Rybnik dba o zabytki

Rok 2022 to także realizacji dalszej inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich. W przyszłym roku miasto będzie kontynuować prace w „strefie Juliusza". Chodzi o zabytkowy kompleks dawnego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera, który powstał na przełomie XIX/XX wieku. Od kilku lat trwa przywracanie miastu tego wyjątkowego miejsca. Po zakończonej w 2020 roku modernizacji pawilonu „Rafał" powstała przestrzeń wystawiennicza, którą wypełni ekspozycja ilustrująca historię medycyny i farmacji. Jej otwarcie planowane jest w 2022 r. Kontynuowana będzie modernizacja pawilonu „Juliusz", największego i najstarszego z zabytkowych budynków kompleksu. Od kilku lat przy zaangażowaniu środków Unii Europejskiej i własnych miasta Rybnika rewitalizacyjną rewolucję przechodzi Zabytkowa Kopalnia Ignacy. W 2022 roku, po finalizacji planowanych prac modernizacyjnych, planowane jest otwarcie kompleksu, co będzie dla miasta na pewno wielkim wydarzeniem.

Przyszły rok to także plany rozwoju tzw. Strefy Rzeczna. – To projekt, który zakłada zagospodarowanie kwartału w ścisłym centrum miasta. Obejmuje m.in. budowę wielopoziomowego parkingu, budynków mieszkalno-usługowych i Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej. Parking już mamy, teraz pora na kolejne elementy projektu. Planowane budynki mieszkalne wpisują się w kolejne priorytetowe działania, czyli w rozwój budownictwa socjalnego i komunalnego. Budynki mieszkalne w Strefie Rzeczna realizowane będą przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, powołaną w tym roku spółkę miejską. Jednocześnie w 2022 roku zakończona zostanie inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, czyli budowa 2 bloków z 32 mieszkaniami komunalnymi – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Drogi rowerowe i autobusy w Rybniku

W przyszłym roku, ale i w kolejnych latach, Rybnik będzie też wdrażał plan zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej. – Od 1 kwietnia 2022 roku do ruchu wprowadzone zostaną 23 autobusy elektryczne. Te 23 pojazdy to blisko 30 proc. autobusów, które obecnie jeżdżą po rybnickich drogach. Stawiamy na ekologiczny i dostosowany do potrzeb pasażerów transport. Dlatego też m.in. planujemy w przyszłości powstanie nowej spółki komunikacyjnej, by móc ubiegać się o dotację na autobusy elektryczne bądź wodorowe – mówi prezydent Kuczera.

Miasto planuje też inwestycje z zakresu tzw. sfery społecznej. Będzie nadal budować hospicjum stacjonarne, w którym osoby ciężko chore będą mogły godnie i pod dobrą opieką spędzić ostatnie chwile swojego życia. Kontynuowana będzie też budowa nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury. – Będziemy też budować sale gimnastyczne dla 2 liceów ogólnokształcących w śródmieściu. Ważnym elementem przyszłorocznego budżetu jest też dotacja dla rybnickiej porodówki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 – dopowiada prezydent.

Podkreśla, że na pewno przyszły rok będzie trudny dla wielu samorządów. Pewną niewiadomą jest zafunkcjonowanie "Polskiego ładu" w ramach struktur samorządowych. – Szacujemy, że Rybnik na programie "Polski ład|" straci rocznie prawie 58 mln zł ze swoich dochodów. Niepokoi fakt, że samorząd staje się klientem dotacji rządowych. Wcześniej pieniądze z PIT-u, CIT-u, podatku od nieruchomości były niezależne od jakichkolwiek konkursów, były stałym, pewnym dochodem miasta. Dziś możemy wskazać do konkursu dwa, trzy zadania, ten pakiet jest ograniczony. Dlatego bardzo rośnie znaczenie dotacji unijnych – mówi Piotr Kuczera.

Inwestycje w 2022 roku w Rybniku

Ponad 273 mln zł, czyli 24 proc. budżetu w Rybniku przeznaczone zostanie na wydatki inwestycyjne. Priorytety w budżecie miasta na 2022 r. i najbliższe lata związane są przede wszystkim z walką o czyste powietrze i realizacją uchwały antysmogowej. Pozostałe priorytety to kontynuacja i dokończenie realizacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich:

. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej (Strefa Juliusza, Strefa Rzeczna)

. Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy"

. Budownictwo socjalne i komunalne

. Wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej

Walka ze smogiem

46,4 mln zł na ten cel w budżecie na 2022, co stanowi 4 proc. całości wydatków budżetu.

W tym m.in.:

– Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu „STOP SMOG" (4,1 mln zł w 2022 r.).

– Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (7,1 mln zł w 2022 r.)

– Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (6,4 mln zł w 2022)

– Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej (10,6 mln zł w 2022 r.)

– Budowa mikroinstalacji fotowolt. dla obiektów użyteczności publicznej (1,1 mln zł w 2022)

– Termomodernizacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (2,8 mln zł w 2022 r.)

– Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach (4 mln zł w 2022)

– Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a, 11 (2,4 mln zł w 2022 r.)

– Dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (1 mln zł w 2022).

Rewitalizacja Strefy Juliusza

Kompleks dawnego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera zwany po prostu „Juliuszem", powstał na przełomie XIX/XX wieku. Składa się z czterech gmachów zlokalizowanych pomiędzy ulicą Miejską, Klasztorną i 3 Maja: pawilonu Juliusz, pawilonu Rafał, budynku byłego oddziału dermatologicznego oraz dawnego pogotowia ratunkowego. Od kilku lat trwa przywracanie miastu tego zabytkowego kompleksu architektonicznego.

– Modernizacja zabytk. pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne:

Nakłady na 2022: 2,1 mln; łączne nakłady na lata 2017-2022: 16,5 mln, w tym z EFRR 5,5 mln.

Po zakończonej w 2020 roku modernizacji pawilon „Rafał", zmienił się nie do poznania – zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Powstała tutaj przestrzeń wystawiennicza, którą wypełni ekspozycja ilustrująca historię medycyny i farmacji. Planowane otwarcie w 2022 r.

– Modernizacja zabytk. budynku Juliusz dawnego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera

Sam pawilon „Juliusz" to największy i najstarszy z zabytkowych budynków tworzących kompleks. Jego długo oczekiwany remont to jeden z ostatnich etapów przywracania do świetności zabytkowego kompleksu dawnego szpitala miejskiego.

Nakłady budżetu miasta na 2022 rok: 8,9 mln zł; łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2023: 22,6 mln zł. Więcej: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/rusza-remont-juliusza

– Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 wraz z zagosp. terenu

Nakłady budżetu miasta na 2022 rok: 3 mln zł; łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2022: 4 mln zł

Zabytkowa kopalnia Ignacy

Przy dużym wsparciu funduszy Unii Europejskiej, industrialne dziedzictwo Rybnika powoli zostaje przywracane do życia, ugruntowując swoją pozycję na mapie świadków przemysłowej historii Polski. Dziś Zabytkową Kopalnię w Rybniku tworzą: budynek maszyny wyciągowej i nadszybia szybu Głowacki, budynek maszyny wyciągowej i nadszybia szybu Kościuszko, budynek stolarni, budynek sprężarkowni, wieża ciśnień wraz z najbliższym otoczeniem. Od kilku lat przy zaangażowaniu środków Unii Europejskiej i własnych miasta Rybnika miejsce to przechodzi rewitalizacyjną rewolucję. W 2022 roku planowane otwarcie kompleksu.

– Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne

Nakłady na 2022 rok: 1,5 mln zł, łączne nakłady na lata 2016-2022: 22 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR 4,4 mln zł

– Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku

Nakłady na 2022 rok: 46 tys. zł, łączne nakłady na lata 2016-2022: 6,3 mln zł, w tym z EFRR i budżetu państwa: 5,7 mln zł

– Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku. Nakłady na 2022 rok: 1,5 mln zł, łączne nakłady na lata 2019-2022: 7,8 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR i b.p. 5,6 mln zł

Nowe mieszkania

– Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku

Dwa bloki, w każdym z budynków po 16 mieszkań komunalnych o metrażach od 36 do 65 m2. Przy budowie zastosowane wysokiej jakości materiały, dzięki którym koszty eksploatacyjne będą niższe. Budynki będą energooszczędne, mieszkańcy będą też mogli liczyć na komfort akustyczny. Nakłady budżetu miasta na 2022 rok: 1,8 mln zł; łączne nakłady budżetu miasta na lata 2018-2022: 10,1 mln zł, w tym Fundusz Dopłat BGK2,2 mln zł

– Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy. Nakłady budżetu miasta na 2022 rok: 5,3 mln zł, łączne nakłady budżetu miasta na lata 2022-2023: 8,8 mln zł, w tym Fundusz Dopłat BGK: 7 mln zł.

– Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku

Zadanie dotyczy budowy budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku. Powstać ma obiekt dopasowany do kontekstu urbanistycznego, zawierający 80 mieszkań wraz z częścią usługową o powierzchni 900 m2 oraz infrastruktura towarzysząca, w tym droga wewnętrzna i ciąg pieszo-jezdny. Inwestycja w ramach projektu: Strefa Rzeczna. Nakłady budżetu miasta na 2022 rok: 10,8 mln zł, łączne nakłady budżetu miasta na lata 2021-2023: 41,8 mln zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa: 6,5 mln zł.

Wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej

– Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska, nakłady budżetu miasta na 2022 rok: 6,9 mln zł, łączne nakłady budżetu miasta na lata: 2019-2023: 8,7 mln zł

Wygodna trasa dla spacerowiczów, rowerzystów, czy miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach połączy ul. Górnośląską z ul. Sportową, czyli dzielnice Niedobczyce i Niewiadom. Budowany od podstaw odcinek będzie miał 2 km długości i 4,5 m szerokości, nawierzchnię bitumiczną, będzie oświetlony, a wzdłuż trasy nie zabraknie małej architektury wypoczynkowej, takiej jak ławki czy stojaki rowerowe.

– Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska – opracowanie dokumentacji projektowej, nakłady budżetu miasta na 2022 rok: 440 tys. zł, łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2022: 500 tys. zł

– Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej, nakłady budżetu miasta na 2022 rok: 1,8 mln zł, łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2023: 4,4 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem