Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

To główny wniosek z najnowszego raportu "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach". Okazuje się bowiem, że w ciągu ostatnich czterech lat wzrost zatrudnienia w centrach usług w Katowicach i GZM wyniósł prawie 70 proc. Główną kategorią usług świadczonych w wymienionych ośrodkach są usługi IT. Prognozy ekspertów przewidują, że sektor w Katowicach będzie się dalej dynamicznie rozwijać.

Pomimo wybuchu pandemii inwestycje w Polsce nie zatrzymały się. Zagraniczni inwestorzy, otwierający w Polsce kolejne centra usług, zwiększają przychody do budżetu i tworzą nowe miejsca pracy, wspierając gospodarkę wychodzącą z lockdownu. Od 2016 roku do teraz w Katowicach powstało 30 nowych centrów usług. Czynnikiem przemawiającym za budową centrów w Polsce jest korzystna lokalizacja, dogodna strefa czasowa pozwalająca obsługiwać inne regiony oraz potencjał rynku, m.in. pod względem rynku pracy i wielkości zasobów wykształconych pracowników w stosunku do innych gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

27 tys. nowoczesnych miejsc pracy w Katowicach

Jak wynika z raportu, w Katowicach i GZM w centrach usług zatrudnionych jest 27 tys. pracowników. Prognozy trendów na rynku pracy oraz relatywnie wysoka odporność branży na szok, jakim jest pandemia, wskazują, że do końca 2021 roku liczba osób pracujących w sektorze na analizowanym obszarze przekroczy 28 500. Dynamika wzrostu zatrudnienia w 2020 w stosunku do 2019 była na poziomie 11,5 proc., co jest wynikiem lepszym niż wskaźnik dla całego kraju, który wyniósł 10 proc.

W Katowicach i GZM funkcjonuje 114 centrów nowoczesnych usług biznesowych z 19 państw, z czego zdecydowana większość z nich (90) w Katowicach. Główną kategorią świadczonych usług w centrach są usługi IT (43,3 proc. ogółu zatrudnionych), następnie SSC/GBS (33,1 proc.), BPO (12,3 proc.), R&D (3,7 proc.). Centra w Katowicach charakteryzuje wyższe średnie zatrudnienie na poziomie 253 osób niż w GZM (241 osób) oraz w Polsce ogółem (225 osób).

Prezydent Katowic o marce miasta

– Zaprezentowane w raporcie analizy potwierdzają wysoki potencjał inwestycyjny Katowic, będących centralnym miastem ponaddwumilionowej metropolii. Z ogromną satysfakcją obserwujemy, że niezależnie od pandemii tempo wzrostu w sektorze utrzymuje się na wysokim poziomie. Zwłaszcza teraz, kiedy globalna gospodarka znalazła się w trudnej sytuacji, ważne jest tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, które wpłyną na decyzje młodych ludzi o związaniu swojej przyszłości z naszym miastem, a tym samym pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój sektora i wzmocnienie marki Katowic na rynku nowych technologii – komentuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowice oczami branży i w świetle statystyk

– Raport "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach" to zestawienie subiektywnego i obiektywnego rankingu, opracowanego na bazie wyników badania ABSL 2020 na podstawie odpowiedzi kadry zarządzającej centrów nowoczesnych usług biznesowych w Polsce oraz analiz statystycznych. Katowice i GZM zostały wysoko ocenione – to tylko pokazuje, że władze miasta obserwują trendy i odpowiadają na potrzeby inwestorów – podkreśla Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych).

W rankingu obiektywnym Katowice i GZM zajmują wysokie pozycje w zakresie: dostępności puli talentów, dostępności do komunikacji drogowej i kolejowej, dostępności do lotnisk oraz współpracy z lokalnymi uniwersytetami i w konsekwencji pod względem ogólnej oceny miejsca prowadzenia działalności. Z informacji uzyskanych na podstawie ankiety ABSL przeprowadzonej w listopadzie 2020 roku wynika, że w ramach umów podpisanych między centrami usług i lokalnymi szkołami wyższymi realizowana współpraca dotyczy: staży dla studentów, wsparcia procesu rekrutacji studentów i absolwentów, rozwoju kompetencji przydatnych z punktu widzenia potrzeb centrów oraz kształtu programów edukacyjnych.

– Warto również zwrócić uwagę na koszt wynajęcia powierzchni biurowej; w tym względzie menedżerowie uplasowali Katowice i GZM na pozycji pierwszej. Pozycję drugą Katowice i GZM zajęły pod względem subiektywnej oceny współpracy z lokalnymi uniwersytetami, trzecią – w kategorii poziomu płac. W powyższych kategoriach, zgodnie z wynikami subiektywnego rankingu menedżerów, Katowice i GZM mają przewagi komparatywne względem innych miast – dodaje Paweł Panczyj, dyrektor ds. strategii i rozwoju w ABSL.

Katowicom przyjrzał się też Colliers International

Według tej firmy doradczej zasoby biurowe Katowic wynoszą prawie 590 tys. m kw. W minionym roku do użytku oddano 61,3 tys. m kw. biur, co było wynikiem rekordowym i ponadsześciokrotnie wyższym niż w 2019 r. Rozwój podaży następuje cyklicznie – zazwyczaj po roku obfitującym w nowe otwarcia budynków następuje obniżenie aktywności deweloperów pozwalające na absorpcję istniejącej powierzchni biurowej. Wśród oddanych w 2020 r. projektów znalazły się 2 fazy Face2Face Business Campus (budynek A – 19,6 tys. m kw., budynek B – 26,2 tys. m kw.), DL Piano (11,5 tys. m kw.) oraz Global Office Park C (4 tys. m kw.).

Projekty ukończone w ostatnich 5 latach stanowią 33 proc. istniejących zasobów. Na koniec 2020 r. w budowie było ponad 222 tys. m kw. Lokalni i międzynarodowi deweloperzy, np. Cavatina, Ghelamco, GPP, Maksimum, TDJ Estates and Trigranit, rozpoczęli swoje projekty, które będą ukończone stopniowo w kolejnych latach.

Nowe umowy na najem biur w Katowicach

W 2020 r. popyt na rynku katowickim wyniósł 65 tys. m kw., co oznacza spadek o 23 proc. w porównaniu do rekordowego poziomu z 2019 r. Największy udział w rynku miały nowe umowy (69 proc.), renegocjacje stanowiły 17 proc., a ekspansje 14 proc. całkowitego popytu. Najemcy wykazywali duże zainteresowanie projektami w budowie. W ramach umów pre-let wynajęto 38,7 tys. m kw., co stanowiło 60 proc. całkowitego popytu. Jest to najwyższa wartość wśród wszystkich miast regionalnych. Przeciętna wielkość transakcji wyniosła 1,6 tys. m kw. Wśród największych umów podpisanych w 2020 r. wymienić należy: pre-let ING Tech Poland w Global Office Park (16,6 tys. m kw.) oraz nową umowę Capgemini w Face2Face Business Campus B (11 tys. m kw.). Około 87 proc. zawartych kontraktów dotyczyła umów poniżej 3 tys. m kw. W 2020 r. najwięcej powierzchni wynajęły firmy z sektora usług (32 proc.) oraz sektora bankowości, ubezpieczeń i inwestycji (29 proc.).

Nieco więcej pustostanów

Współczynnik powierzchni niewynajętej w ostatnich kwartałach wykazywał trend wzrostowy i na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 9,2 proc. (wzrost o 3,6 p.p. w porównaniu do IV kw. 2019 r.). Nieuchronnym efektem rekordowego poziomu nowej podaży oraz ograniczonego popytu jest wzrost współczynnika pustostanów. Stawki najmu w najlepszych budynkach w mieście wahają się od 13,5 do 15,5 euro za 1 m kw. za miesiąc, zaś w projektach klasy B czynsze kształtują się na poziomie 9-12 euro za 1 m kw. miesięcznie. Katowice stanowią zatem konkurencyjny rynek najmu z dużym potencjałem.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.