Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Pierwsza rzecz, o jakiej warto wspomnieć, to funkcjonujący od 2018 r. Fundusz Solidarności. Mikołów jest beneficjentem tego programu. W 2018 r. otrzymaliśmy z niego 2 mln zł. Dzięki temu dofinansowaliśmy naszą największą od lat inwestycję drogową, czyli przebudowę ul. Dzieńdziela. W zeszłym roku to był prawie milion złotych. Część tych pieniędzy wykorzystaliśmy na termomodernizację budynku przy ul. Stara Droga, ponieważ zaleceniem Metropolii było, aby pieniądze z Funduszu Solidarności przeznaczyć na walkę z niską emisją. Reszta funduszy poszła na przebudowę i remont ul. Południowej. Fundusz Solidarności to narzędzie, które ma wspierać średnie i małe miasta wchodzące w skład Metropolii. W 2018 r. na ten cel przekazano 100 mln zł, za które zrealizowano 123 projekty. W tym roku Metropolia również wykorzystuje Fundusz, wpisując się w ogólnopolski trend walki z niską emisją. Mikołów zyska na tym ponad 2 mln zł, które wykorzystujemy na termomodernizację trzech budynków mieszkalnych.

Wyzwaniem Metropolii na pewno jest zrewolucjonizowanie transportu miejskiego w naszym regionie. Symbolem tego sukcesu jest wspólny bilet, czyli projekt, do którego realizacji podchodzono wielokrotnie przez lata, a udało się go wprowadzić powołanemu z inicjatywy Metropolii Zarządowi Transportu Metropolitalnego. To prawdziwa korzyść dla mieszkańców, a w szczególności takich miast jak Mikołów, które były obsługiwane przez kilku przewoźników. Od 27 czerwca 2019 r. funkcjonuje „metrobilet”, czyli wspólny bilet nie tylko na autobusy, trolejbusy i tramwaje, ale także na kolej.

Jak szukać oszczędności?

Koszty funkcjonowania miast z roku na rok wzrastają, dlatego miasta skupione w Metropolii tworzą grupy zakupowe, aby negocjować jak najlepsze ceny mediów. Mikołów należy do dwóch – na zakup energii elektrycznej oraz na zakup gazu. To dla nas korzystne rozwiązanie. Szczególnie pierwsza z grup jest dla nas ważna, bo po ostatnich podwyżkach prądu (pomimo deklaracji rządu o rekompensatach dla miast – uczciwie trzeba dodać, że niezrealizowanych) płacimy zdecydowanie wyższe rachunki za energię elektryczną. Dlatego każdy sposób na szukanie oszczędności w tym zakresie jest dla nas bardzo istotny.

Kolejnym projektem jest plan wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych. Obecnie każda z gmin musi radzić sobie sama z tym trudnym, kosztownym i prawnie skomplikowanym tematem. Dużym miastom jest nieco łatwiej, ale mniejsze gminy są zakładnikami największych graczy na rynku gospodarki odpadami. Plany Metropolii, aby wszystkie miasta (albo przynajmniej ich część) w ramach związku razem mierzyły się z tym wielkim wyzwaniem, dają szansę na uporządkowanie tego tematu i przede wszystkim na oszczędności.

A z co jakością życia?

Metropolia to też szansa na wspólne projekty podnoszące komfort życia mieszkańców, jak realizowany przez Tychy projekt Smart Metropolia. Ten – realizowany na razie pilotażowo – projekt polega na odkrywaniu potencjału nowoczesnych technologii w procesie zarządzania miastem. Mówiąc prościej, na znalezieniu takich rozwiązań technologicznych z zakresu tzw. internetu rzeczy, które faktycznie zwiększą komfort mieszkania w miastach. Jeśli wypracowane rozwiązania sprawdzą się w Tychach, to na pewno będziemy zabiegać, aby wdrożyć je także w Mikołowie.

Na komfort życia mieszkańców wpływa także podejście Metropolii do kwestii związanych z rowerami – rozumianymi nie tylko jako sposób rekreacji, ale także jako środek transportu. Tutaj podejście GZM jest dwojakie: z jednej strony to wytyczne zawarte w dokumencie „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”, a z drugiej (bardziej praktyczne) stworzenie sieci wypożyczalni roweru metropolitalnego. Dzięki wytycznym (przyjętym już w Mikołowie zarządzeniem burmistrza) nowe drogi rowerowe w Metropolii będą powstawać według ujednoliconych i wspólnych standardów (dotyczących szerokości, nawierzchni itp.), podobnie jak towarzysząca im infrastruktura.

Ważna jest wymiana doświadczeń

W dzisiejszym świecie przez korzyści rozumie się najczęściej konkretne projekty albo wsparcie finansowe, a nie należy zapominać, że wielką wartością samą w sobie jest zbliżenie się miast naszego regionu i stworzenie forum wymiany doświadczeń. Benchmarking, czyli praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk, jest bardzo istotnym elementem relacji miast skupionych w ramach Metropolii. Wymiana doświadczeń i wprowadzanie w Mikołowie rozwiązań, które zdały egzamin w innych miastach, to bardzo istotny plus naszego udziału w tym związku. Poza tym w Mikołowie wprowadziliśmy kilka rozwiązań, z których z powodzeniem mogą skorzystać inne miasta. Metropolia jest do tego najlepszym forum.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.