Prezydent Bielska-Białej krótko o planach na 2020 i przypadającym na przyszły rok 30-leciu odrodzenia się samorządów
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Czym jest dla mnie samorząd?

Samorząd to dla mnie przede wszystkich możliwość samostanowienia o sobie lokalnych społeczności, to wykorzystywanie atutów „małych ojczyzn” przez ludzi, którzy najlepiej je znają. Samorząd to również wspólnota. Dość specyficzna, bo łącząca ludzi o różnych poglądach, w różnym wieku, o zróżnicowanym wykształceniu, ale mająca jeden cel – dobro i rozwój swojej miejscowości. Dlatego właśnie do wyborów samorządowych szedłem z hasłem „Wspólnie możemy więcej”. I cały czas tej dewizie hołduję.

Jaki jest bilans 30 lat odrodzonego samorządu?

Bilans 30-lecia odrodzonego samorządu jest bezsprzecznie pozytywny. Nie mam wątpliwości, że skok cywilizacyjny, który nastąpił w Polsce w przeciągu ostatnich trzech dekad, to zasługa samorządów. To za ich sprawą podźwignęliśmy się z regresu, będącego skutkiem kilkudziesięciu lat rządów komunistycznych. Ważne jest również to, że obywatele poczuli, że mają wreszcie realny wpływ na życie publiczne, że mogą decydować o kształcie i kierunkach rozwoju swoich gmin. To jednak nie wszystko. Mieszkańcy dostrzegli także, że są współodpowiedzialni za swoje miasta, i bardzo chętnie tę odpowiedzialność na siebie biorą, czego przykładem może być choćby olbrzymia popularność budżetów obywatelskich.

Jakie stoją przed nim wyzwania i zagrożenia?

Wyzwaniem dla samorządów będzie na pewno sprostanie coraz większym wymaganiom i oczekiwaniom mieszkańców. Uważam jednak, że to wyzwanie jesteśmy w stanie podjąć i mu podołać. Już to zresztą robimy. Największym zagrożeniem dla samorządów jest natomiast obarczanie ich przez władze centralne coraz większą liczbą zadań bez zapewnienia odpowiedniego ich finansowania. W perspektywie czasu – i to nieodległej – to może być czynnik, który zniweczy 30-letni dorobek samorządów. Warto podkreślić, że w przypadku samorządów wyzwania z zagrożeniami bardzo mocno się wiążą. Zagrożeniem jest z pewnością sukcesywnie zmniejszająca się liczba mieszkańców miast, a wyzwaniem to, jak ich zatrzymać. To samo dotyczy choćby problemu smogu, który jest poważnym zagrożeniem dla nas wszystkich. Wyzwaniem pozostaje to, jak z tym problemem skutecznie walczyć.

Czego pilnie potrzebują samorządy?

To, czego potrzebują obecnie polskie samorządy, to jeszcze większa samodzielność i silniejsze włączenie mieszkańców w proces decydowania o sprawach związanych z działalnością samorządów. Ważne jest też, by samorządy miały prawo konsultowania tych wszystkich aktów prawnych, które związane są z ich funkcjonowaniem. Potrzebne jest też urealnienie subwencji rządowych, zwłaszcza oświatowej, a także zwiększenie środków na służbę zdrowia. Samorządy powinny także same kształtować politykę podatkową w zakresie podatków lokalnych.

A moje miasto?

W przypadku Bielska-Białej można powiedzieć, że odrodzony samorząd wyzwolił w mieszkańcach przedsiębiorczość. Bielszczanie po prostu wzięli sprawy w swoje ręce. Dzięki swojej aktywności, pracowitości i otwartości sprawili, że nasze miasto jest dziś silnym ośrodkiem gospodarczym, ale również ważnym regionalnym centrum kultury i sportu. Dzisiejsza pozycja Bielska-Białej to efekt zaangażowania mieszkańców miasta, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za jego rozwój. A o tym, jak Bielsko-Biała na przestrzeni tych 30 lat się rozwinęło, niech świadczą liczby. Budżet miasta w 1990 roku zamknął się po stronie wydatków kwotą niespełna 17 mln zł, dziś nasze wydatki sięgają kwoty 1,5 mld zł.

Co najbardziej utrudnia funkcjonowanie samorządu?

To nie będzie odkrywcze stwierdzenie. Od wielu lat samorządom funkcjonowanie utrudnia jedna sprawa – złe i często nieprzystające do aktualnych realiów prawo.

Co ważnego wydarzy się w moim mieście w 2020 roku?

W nowy rok wejdziemy z przeorganizowaną komunikacją miejską. Miejski Zakład Komunikacyjny przeistoczy się w spółkę prawa handlowego, a jego funkcjonowanie dostosujemy jeszcze lepiej do potrzeb i oczekiwań pasażerów. Nad tym projektem pracujemy od roku i jest to dla miasta bardzo poważne wyzwanie. W 2020 roku zakończą się także modernizacje dwóch bardzo ważnych arterii drogowych – ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej. Kierowcy na pewno odetchną z ulgą, bo dzięki temu zwiększy się komfort jazdy po naszym mieście i bezpieczeństwo. Czekają nas także ważne decyzje związane z usprawnieniem odbioru i utylizacją odpadów komunalnych. W przyszłym roku odbędzie się także jubileuszowa, 25. edycja Festiwalu kompozytorów Polskich imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. A dla kibiców przygotowaliśmy kolejne spotkanie z najlepszymi na świecie kolarzami – w Bielsku-Białej po raz kolejny zorganizowany zostanie finisz jednego z etapów Tour de Pologne.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem