Stada skubiące trawę na beskidzkich i jurajskich halach i polanach przyczyniają się do zachowania ich bioróżnorodności i chronią tym samym środowisko przyrodnicze. Hodowcy owiec i kóz otrzymają kolejne wsparcie finansowe w ramach programu "Owca Plus".
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Program „Owca Plus” wymyślono w województwie śląskim w 2007 r. Jego celem jest ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności beskidzkich i jurajskich hal, polan oraz muraw kserotermicznych poprzez przywrócenie i utrzymanie wypasu owiec w tych miejscach. Program zakłada także kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Dlaczego uruchomienie programu było konieczne? Przed laty w Beskidach i na Jurze pasło się wiele stad. Później jednak ta tradycja zaczęła zanikać, a cenne obszary porastały samosiejkami. Głównym powodem było to, że hodowla owiec stała się nieopłacalna. Tymczasem owce to najlepsze ekologiczne kosiarki, dzięki którym wygląd hal i polan się nie zmienia.

W momencie uruchamiania programu w latach 2008–2009 w Beskidach wypasano około 1 tys. owiec, natomiast na Jurze – około 100 owiec. Teraz ta liczba sięga około 3,5 tys. owiec w Beskidach oraz kilkuset owiec i kóz na Jurze. Po kilku latach realizacji programu zaobserwowano też zahamowanie zarastania cennych hal i muraw oraz zwiększenie powierzchni terenów pastwiskowych. Znacznie wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz zainteresowanie pasterstwem i czynną ochroną przyrody wśród turystów.

Teraz zarząd województwa rozstrzygnął dwa nowe konkursy ogłoszone w ramach programu Owca Plus. Pierwszy ma na celu czynną ochronę bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie tradycyjnego, szałaśniczego wypasu owiec na wybranych zespołach hal i polan górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Chodzi też o popularyzację „Szlaku bacówek Programu Owca Plus”.

Zgodnie z warunkami konkursu oferta musi uwzględniać wypas owiec ras lokalnych na nie mniej niż 550 hektarach hal i polan na terenie Beskidów. W tym roku 440 tys. zł dofinansowania otrzymał projekt Fundacji Pasterstwo Transhumacyjne „Ochrona przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie ekstensywnego i kulturowego wypasu owiec”.

Celem drugiego konkursu jest pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, ekologii, kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa. W tym zakresie dofinansowanie na łączną kwotę 47,5 tys. zł otrzymało siedem projektów.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem