Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego - to cel Sowy - nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2018-2021, a jego budżet to 50 mln zł. Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 24 maja.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o wsparcie w ramach programu Sowa – oświetlenie zewnętrzne będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z jego większościowym udziałem, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego. Nabór ciągły, czyli taki, w którym wnioski oceniane będą na bieżąco, potrwa do 30 października 2018 r. Cel tego programu jest zbieżny z zadaniami – nadzorującego NFOŚiGW – Ministerstwa Środowiska, które prowadzi działania przyczyniające się do walki ze smogiem.

Nowe słupy, przewody i oprawy

Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. W szczególności chodzi o demontaż starych, wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych, wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych, modernizację i przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem.

Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów.

Według NFOŚiGW, zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia i spełniać wymagania określone w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją, np. wymianę lub przesunięcie słupów czy prace odtworzeniowe, pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku. Co ważne, pieniądze nie zostaną przekazane na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku.

Możliwe umorzenie

Narodowy Fundusz będzie udzielał dofinansowania w formie pożyczki w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych z możliwością częściowego umorzenia (do 10 proc., ale nie więcej niż 1 mln zł).

Program Sowa – oświetlenie zewnętrzne będzie finansowany z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale nie należy go mylić z realizowanym w latach 2013-2017 przez NFOŚiGW podobnym programem pn. Sowa – Energooszczędne oświetlenie uliczne w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, z którego pieniądze pochodziły ze sprzedaży jednostek unikniętej emisji.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem