Dolina Bytomki i Kochłówki, a także rejon średniowiecznego gródka w Kochłowicach - to tylko niektóre z zielonych przestrzeni o łącznej powierzchni ponad 180 hektarów, które mogą zostać w najbliższych latach zrewitalizowane w Rudzie Śląskiej. Pomóc w tym mają pieniądze, które miasto będzie mogło pozyskać także w partnerstwie z innymi samorządami.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Takie plany zostały przedstawione mieszkańcom Rudy Śląskiej podczas specjalnego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 25 kwietnia.

Tereny dostępne dla mieszkańców

Jak wyjaśnia urząd miejski, aktualnie w mieście trwa lub niebawem rozpocznie się realizacja kilku projektów obejmujących rewitalizację terenów zielonych o łącznej powierzchni ponad 45 hektarów.

– Na wszystkie te działania pozyskaliśmy środki unijne. Mamy możliwość pozyskania kolejnych dofinansowań na ten cel, zarówno indywidualnie, jak i w partnerstwie z innymi miastami. Dlatego myślimy o kolejnych terenach zielonych, które możemy skutecznie zagospodarować i udostępnić mieszkańcom. Stąd decyzja, by pomysły te przedyskutować z mieszkańcami – wyjaśnia Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Miasto wstępnie wytypowało do potencjalnej rewitalizacji ponad 180 hektarów terenów zielonych. Największy z nich dotyczy obszaru położonego wzdłuż Bytomki, gdzie miałaby powstać m.in. ścieżka pieszo-rowerowa. Kolejny duży teren obejmuje otoczenie tzw. Rowu Rudzkiego II oraz rejon ul. Piastowskiej, Emilii Plater oraz Hlonda. Kolejne propozycje miejsc to obszar Góry Hugona od strony Rudy Śląskiej, teren hałdy w Orzegowie, rejon średniowiecznego gródka w Kochłowicach czy obszar wzdłuż Kochłówki.

– Nadrzędnym celem planowanej rewitalizacji jest podniesienie jakości tych miejsc oraz stworzenie odpowiednich warunków, m.in. przez budowę ścieżek rowerowych. Tym samym zapewniona zostanie dostępność tych terenów dla mieszkańców – poinformował podczas spotkania prof. dr hab. Krzysztof Rostański, autor koncepcji działań rewitalizacyjnych.

Współpraca miast przynosi korzyści

Co ciekawe, zaproponowany plan działań obejmuje także tereny zielone w innych miastach. Mowa tu o Chorzowie i Świętochłowicach. – Dzięki takiemu rozwiązaniu o środki na realizację tych zadań będziemy mogli się starać w partnerstwie, co może ułatwić ich pozyskanie – wyjaśnia wiceprezydent Pierończyk. – Przypomnę, że już wcześniej współpracowaliśmy z naszymi sąsiadami w ramach projektu „Miasto 3”, dzięki któremu opracowanych zostało kilka ważnych dokumentów strategicznych ze Strategią Rozwoju Miasta do 2030 r. na czele – dodaje.

Ewentualne partnerstwo z Chorzowem i Świętochłowicami oprócz rewitalizacji terenów zielonych w poszczególnych miastach pozwoli na utworzenie sieci połączeń pomiędzy tymi przestrzeniami.

– Z miejsc tych będą mogli bez przeszkód korzystać mieszkańcy wszystkich tych miast. Ma to ogromne znaczenie także w kontekście współpracy i rozwoju w ramach metropolii – ocenia Michał Pierończyk.

Wypoczynek na hałdzie

Podczas spotkania mieszkańcy mogli również zapoznać się z postępem prac nad rewitalizacją hałdy przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. W ramach tej inwestycji teren ten zagospodarowany zostanie jako miejsce rekreacji. Powstanie tam m.in. industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, tor do jazdy na rowerach bmx oraz liczne miejsca odpoczynku.

Pierwsze prace na hałdzie rozpoczęto na początku stycznia. Całość inwestycji ma być gotowa jesienią tego roku. Przedsięwzięcie realizowane jest z funduszy unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Traktu Rudzkiego. Trakt Rudzki, w ramach którego zagospodarowywana jest hałda, jest tylko jednym z odcinków, docelowo ma być ścieżką rowerowo-pieszą, a miejscami także rolkarską.

W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 hektarów. Całość ma być gotowa w 2019 r., a na realizację tego zadania miasto pozyskało ponad 6 mln zł z Unii Europejskiej.

W mieście rozpoczęły się także prace związane z rewitalizacją 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda. Dodatkowo w tym roku miasto pozyskało blisko 17 mln zł na rekultywację terenu po dawnej koksowni Orzegów.

Dzięki tym pieniądzom do życia przywróconych zostanie prawie 5 hektarów zdegradowanego terenu. Powstanie tam ogólnodostępny teren zielony z alejkami, ławkami i ścieżką dydaktyczną. Odrestaurowane zostaną także pozostałości zabytkowych obiektów byłego zakładu.

Miasto ogłosiło już przetarg na zaprojektowanie oraz prace budowlane obejmujące całość przedsięwzięcia. Inwestycja ma być gotowa w 2020 r.

Prawie 100 mln zł na ochronę różnorodności biologicznej

Zarząd województwa śląskiego wybrał kolejnych 12 inwestycji z obszaru wsparcia różnorodności biologicznej w regionie, które otrzymają unijne dofinansowanie o łącznej wysokości 68 mln zł.

Urząd Marszałkowski wyjaśnia, że to tylko część tego typu projektów, które zostały przewidziane do dofinansowania w ramach tzw. ścieżki pozakonkursowej. Na etapie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego zidentyfikowano bowiem łącznie 30 inwestycji z obszaru bioróżnorodności, które zostały uznane za strategiczne z punktu widzenia rozwoju regionu. – Ochrona środowiska to obszar, w którym nasze województwo ma nadal wiele do zrobienia. Różnorodność biologiczna została naruszona przez intensywną gospodarkę, stąd bardzo ważne są działania, których celem jest przywrócenie harmonii w środowisku naturalnym. Inwestycje w tej dziedzinie to podstawa harmonijnego rozwoju całego województwa – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Wszystkie projekty składają się jednak na realizację dwóch dużych przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu. Pierwsze polega na rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego. Na to przedsięwzięcie składają się 23 odrębne projekty. Drugie to Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. W skład tego zadania wchodzi sześć odrębnych projektów.

Według urzędników projekty zostały podzielone przez pryzmat obszarów poszczególnych gmin, które występują o pieniądze na jego realizację. Strategiczne znaczenie inwestycji z punktu widzenia regionu gwarantuje m.in. kompleksowe podejście do realizacji tych przedsięwzięć. Jeden projekt jest również przewidziany do dofinansowania z funduszy gwarantowanych dla Bytomia w ramach tzw. wsparcia obszarów strategicznej interwencji. Chodzi o uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły.

Dotychczas władze województwa wybrały do dofinansowania 17 inwestycji, na które przeznaczono w sumie prawie 100 mln zł. W tej puli są również projekty wybrane ostatnio. Są to, poza wspomnianym Zagłębiowskim Parkiem Linearnym, przedsięwzięcia polegające na zagospodarowaniu potoku Wielka Puszcza i nadbrzeży rzeki Soły w gminie Porąbka, zagospodarowaniu brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego w Żywcu i rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w gminie Łękawica.

Kolejna duża pula projektów powinna zostać złożona we wrześniu. Zakończenie naboru z listy inwestycji bioróżnorodności jest zakładane na grudzień tego roku.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem