Przystosowanie do zmian klimatu to niezwykle ważna rzecz dla obszarów miejskich. Aby podejść do tego w profesjonalny sposób, władze miast potrzebują dodatkowej wiedzy od ekspertów. W Katowicach jest to możliwe dzięki inicjatywie Ministerstwa Środowiska.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W Katowicach 29 maja zorganizowano pierwsze warsztaty w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jak wyjaśniają urzędnicy, prace nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Katowic trwają od stycznia. Eksperci z katowickiego Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych analizują dostępne dane, które pozwolą dostosować działania przystosowawcze do indywidualnych potrzeb miasta, uwzględniając jego specyfikę oraz funkcje metropolitalne.

Dr Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych podkreśliła, że dokument dla Katowic powinien być odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu w kontekście metropolitalnym. – Doświadczenia współpracy z gminami sąsiednimi, jak również wzmocnienie roli innowacyjności w potencjale adaptacyjnym będzie stanowić metropolitalny wyróżnik tego dokumentu – wyjaśniła.

Na warsztatach eksperci z IETU wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta, Katowickich Wodociągów, Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Nadleśnictwa Katowice oraz Zieleni Miejskiej omawiali wyniki analizy wrażliwości miasta na czynniki klimatyczne i zjawiska pochodne oraz rozpoczęli ocenę potencjału adaptacyjnego Katowic.

– Przystosowanie do zmian klimatu to rzecz niezwykle ważna dla obszarów miejskich. Wszystkim nam jest potrzebna dodatkowa wiedza, którą teraz dzięki inicjatywie Ministerstwa Środowiska otrzymujemy od ekspertów – podkreślił Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic. – Ta wiedza pozwoli nam lepiej realizować proces adaptacji do zmian klimatu – dodał.

Analiza czynników klimatycznych wykazała, że dla Katowic, jak dla większości miast aglomeracji górnośląskiej, zagrożeniem są fale upałów (dni z temperaturą powyżej 32,5 stopnia), intensywne opady deszczu, ulewy oraz burze. – Porównując obecne warunki klimatyczne z długofalowymi prognozami, należy się spodziewać zwiększenia wrażliwości Katowic na zidentyfikowane zagrożenia – poinformował Piotr Cofałka z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. W rejonie Katowic należy liczyć się ze znaczącym wzrostem liczby dni ciepłych i upalnych oraz występowaniem długich okresów bez opadu, z temperaturą powyżej 25 stopni. Będzie to potęgować niezwykle uciążliwe dla mieszkańców zjawisko miejskiej wyspy ciepła, czyli utrzymywania się wysokiej temperatury powietrza na obszarach o intensywnej zabudowie i wysokiej koncentracji ludności.

Ludność Katowic się starzeje, wzrasta liczba mieszkańców w wieku powyżej 65 lat, co oznacza zwiększanie się liczebności grupy szczególnie wrażliwej na wszelkie ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zanieczyszczenie powietrza. Zmieniające się warunki meteorologiczne wpływają niekorzystnie na jakość powietrza i zwiększają uciążliwości powodowane przekroczeniem dopuszczalnych norm zapylenia powietrza.

W trakcie warsztatów dyskutowano nad wyborem najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu sektorów i obszarów Katowic. Analiza oraz dyskusje przedstawicieli magistratu i ekspertów wskazały, że są to: zdrowie publiczne, tereny niezabudowane, transport oraz gospodarka wodna.

– Zmian klimatu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Możemy natomiast kształtować i wzmacniać nasz potencjał adaptacyjny, który pozwoli stawić czoła możliwym zdarzeniom ekstremalnym. Tym samym stworzymy lepsze warunki funkcjonowania miasta i zapewnimy komfort i bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i wszystkim użytkownikom przestrzeni miejskiej – podkreśliła Barbara Lampart, naczelnik wydziału kształtowania środowiska urzędu miejskiego.

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” to projekt Ministerstwa Środowiska. Po raz pierwszy jednocześnie opracowywane są 44 „mapy drogowe” działań technicznych, organizacyjnych i informacyjno-edukacyjnych, których wdrożenie pozwoli ograniczyć wpływ na miasta takich zjawisk ekstremalnych, jak ulewne deszcze, powodzie, podtopienia, fale upałów lub mrozów czy susze. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską oraz budżet państwa.

W Katowicach projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską Arcadis.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem