Katowice wdrażają program "Bezpieczne Śródmieście". Więcej patroli, kamer i etatów w Straży Miejskiej

Aleksander Chodura, Ewa Szyszka
14.09.2021 12:32

W poniedziałek władze Katowic przedstawiły plan współpracy z Policją i Strażą Miejską, oparty na czterech filarach program 'Bezpieczne Śródmieście'.