Okazuje się, że zdaniem respondentów komunikacja publiczna w metropolii jest na odpowiadającym im poziomie. Bardzo dobrze oceniła ją jedna czwarta pytanych, nieco ponad połowa (51 proc.) powiedziała ankieterom, że ocenia ją dobrze
Więcej
    Komentarze
    `