Miasta Idei w Zabrzu. Jak zatrzymać turystów w mieście?

Grzegorz Celejewski
19.04.2017 17:10

O tym, co turystyka poprzemysłowa daje Zabrzu i jakie korzyści może przynieść innym miastom regionu, rozmawialiśmy w środę podczas spotkania z cyklu 'Miasta idei', które odbyło się w Łaźni Łańcuszkowej kopalni Królowa Luiza.