Downi prawie kożdo kobiyta poradziyła 'łobszyć' (uszyć i przeszyć) cołko familia, a teroz to nawet 'posztopować' (zacerować) 'zokow' (skarpet) niy poradzymy. Mało fto chodzi tyż do 'szwocki' (krawcowej). Kupujymy gotowe 'łachy' (ubrania) w 'konzomach' (sklepach) abo zamowiomy je z łostomajtych 'mołdheftow' (żurnali). Fto mo w doma 'myjtermas' (metr krawiecki), 'szpyndliki' (szpilki), noparsztek i 'nejmaszyna' (maszyna do szycia), to som może se uszyć 'hausklajd' (podomkę) abo 'zopaska' (fartuch). A tu jeszce trza iś do 'golaca' (fryzjera) coby se łoszczic 'pińcia' (grzywka), zrobić 'cubek' (kok) abo 'dałerwele' (trwałą ondulację). I łoblyc na to 'harnec' (siatkę na włosy).
Więcej
    Komentarze