Niyważne jak jes na dworze - śniyg abo ?hica? (upał), kej nastowo moj, zawdy wszyskich ciongnie na majowka. Nojwiyncy do lasa kaj ?idzie? (można) ?trefić? (spotkać) ?sorka? (samca sarny), ?soronia? (gbura) i furgajonce ?ojle? (sowy). Ale moj to niy ino ?uciecha? (radość) na majowce, to tyż ślonske powstanie. Muszymy ło tym pamiyntać i łosprowiać to bajtlom. A nojlepi wziońć jich do Muzyjum Powstaniow Ślonskich w Świyntochłowicach. Bydziecie se tam mogli ?zawelować? (zagłosować), ?łoblyc? (ubrać) powstańca, zoboczyć jak sie nasi z Niymcami ?pierom? (biją) abo zbudować woz pancerny. A potym poszukać, bo może Wasz ?starzik? (dziadek) abo prastarzik był przi powstaniu, to go tam znojdziecie.
Więcej
    Komentarze