Po śląsku ło Śląsku z Barbarą Szmatloch. Kere blumy nojgryfniyjsze?

Barbara Szmatloch, Grzegorz Celejewski
22.04.2017 00:27

Downi ludzie ?byli radzi? (cieszyli się), kej mogli se ?dychnońć? (odpocząć) przi lekszy robocie, toż chyntnie kopali w łogrodku. Wszyscy cekali jak na łonce pokożom sie żołte ?mlyce? (mniszek lekarski). Ci, kerzi chowali ?krole? (też ?kanikle? ? króliki), musieli natargać kożdy dziyń ?srogi? (duży) ?miech? (worek) tego zielska. Ale niy pomylcie mlycow z ?mlycokym?, bo tak sie godało na smarkoca, ale też na mlycny zomb.