smart city

 • Rozwiązania smart city to przyszłość miast. Tychy przodują w nowoczesnych technologiach

  Coraz więcej polskich miast decyduje się na odważne postawienie na nowoczesne technologie. Usprawniają one m.in. transport publiczny, ale pozwalają mieszkańcom także na uzyskanie dostępu do wielu ważnych informacji.

  29-09-2020 17:55
 • Koronawirus to sygnał alarmowy dla miast

  "Zdolność adaptacji to najważniejsza umiejętność XXI w." - takie hasło możemy spotkać, gdy zaczniemy szukać najważniejszych kompetencji współczesnych czasów. To jednak umiejętności ludzkie, typowo pracownicze. Pytanie, jak takie kompetencje mogą pomóc w obecnej sytuacji miast. Czy da się je przełożyć i czy to jest potrzebne?

  28-06-2020 15:37
 • Inteligentne miasta: wyzwania i szanse

  Inteligentne miasta dają szereg korzyści, ale niosą też zagrożenia

  22-06-2018 01:40
 • Miasto musi być przyjazne. Inaczej ludzie zaczną z niego wyjeżdżać

  Każdy, kto chce wpływać na losy miasta, powinien po prostu być zaangażowany w życie społeczności, szukać informacji o tym, co się dzieje w innych miastach, nawiązywać kontakty z wiodącymi instytucjami czy organizacjami i uczyć się na błędach innych - mówi prof. Jacek Szołtysek, kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

  28-04-2018 13:29
 • Pierwsze śląskie miasto ma plan na smart city

  Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej, utworzenie systemu stacji pogodowych wraz z analizatorami jakości powietrza, powstanie platformy e-usług dla mieszkańców oraz inteligentnego systemu sterowania ruchem - to zadania z zakresu Smart City, które w najbliższych latach chcą realizować władze Rudy Śląskiej.

  26-01-2018 07:11