ruchy miejskie

  • Ruchy miejskie w roli społecznych innowatorów

    W sytuacji osłabiania mediów lokalnych, ruchy miejskie mogą przejmować rolę czwartej władzy, tworzyć przestrzeń dla debaty o sprawach publicznych oraz kontrolować władzę.

    30-03-2021 00:44