marta bejnar-bejnarowicz

  • Zalana piwnica to dowód na dwie katastrofy: klimatyczną i sposobu budowy miasta

    Największym wyzwaniem dla miast w najbliższych latach będą zmiany klimatu. Katastrofa klimatyczna dzieje się tu i teraz. Dowodem może być np. zalana piwnica po dużych opadach, ponieważ sąsiedni plac, gdzie rosły drzewa i był trawnik, został wyłożony kamienną posadzką i stał się betonową pustynią.

    16-04-2021 08:25