„Młodzi ludzie to nasza przyszłość, nadzieja, to oni będą kiedyś kształtować świat” – często tak mówimy, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, że wielu nastolatków już teraz robi sporo dla swojego otoczenia: szkoły, dzielnicy, regionu.

Angażują się w akcje społeczne, są wolontariuszami, animatorami lokalnych inicjatyw. Coraz chętniej zabierają głos także w sprawach wykraczających poza ich własne podwórko. Chcą walczyć ze smogiem, nietolerancją, integrować pokolenia, mieć wpływ na decyzje polityczne, brać udział w publicznej debacie.

– To my, młodzi, w przyszłości obejmiemy stery. Dlatego już teraz powinniśmy zdobywać doświadczenie. Im lepiej się przygotujemy, tym łatwiej poradzimy sobie z wyzwaniami, które przed nami staną w przyszłości – mówi Michał Kubis, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sejmik to powołany do istnienia pół roku temu apartyjny organ, złożony z radnych w wieku od 15 do 24 lat, doradzających Wojciechowi Sałudze, marszałkowi województwa śląskiego, w sprawach ważnych dla młodych mieszkańców regionu.

Młodzieżowy Sejmik Województwa ŚląskiegoMłodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego MATERIAŁY PRASOWE

Jego członkowie chcieliby bardziej zaktywizować i zintegrować swoich rówieśników, nie tylko z regionu, ale i z całej Polski. – Są miejsca, gdzie młodzi ludzie działają bardzo prężnie, ale są i takie, gdzie nie w pełni wykorzystują swoje możliwości, albo nie są ich do końca świadomi. Dlatego podczas ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie sieciowania młodzieżowych sejmików województw oraz młodzieżowych rad miast i gmin – mówi Klaudia Franiel, przewodnicząca Komisji Dialogu i Komunikacji Społecznej w MSWŚ.

Najważniejsze to połączyć siły

W uchwale młodzi radni m.in. proszą wszystkie organizacje młodzieżowe o podjęcie współpracy i integrację wokół Młodzieżowego Sejmiku oraz wsparcie przy tworzeniu młodzieżowych rad gmin i miast. Z kolei do marszałków województw młodzi radni apelują o wspieranie istniejących młodzieżowych sejmików lub powołanie ich tam, gdzie dotychczas nie powstały.

– Chcielibyśmy, aby w całej Polsce istniały organy zrzeszające reprezentantów młodzieży, współpracujące ze sobą, wymieniające się doświadczeniami, wiedzą i informacjami – mówi Klaudia Franiel.

Idea podoba się marszałkowi Wojciechowi Sałudze. Marszałek podkreśla, że młodzi ludzie podejmują w swoim otoczeniu wiele cennych inicjatyw, dlatego warto stworzyć platformę, która pozwoli pochwalić się efektami ich pracy, zaangażowania społecznego i stanie się miejscem wymiany dobrych praktyk.

Młodzieżowy Sejmik Województwa ŚląskiegoMłodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego MATERIAŁY PRASOWE

– Inicjatywa jadłodzielni, organizowanie opieki nad seniorami, powstawanie miejsc, gdzie kwitnie praca naukowa lub artystyczna, a także inicjatywy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego to tylko część ich aktywności, która przynosi korzyści i stwarza szansę rozwoju ich talentów, a w przyszłości pozwoli wyłonić liderów, którzy zgromadzą cenne doświadczenia. Wierzę, że ich zapał pozwoli nam być za chwilę szczęśliwymi seniorami, wspieranymi przez młodych, ale już profesjonalnych samorządowców, aktywistów i społeczników. Budowanie więzi międzypokoleniowej jest szansą dla nas wszystkich i doskonałą okazją uczenia się od siebie i o sobie – mówi marszałek Saługa.

Warto integrować pokolenia

W ramach integracji środowiska Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego nawiązał już kontakt ze swoim dolnośląskim odpowiednikiem oraz zadeklarował pomoc w utworzeniu sejmiku w województwie małopolskim. Młodzieżowi radni zamierzają również integrować społeczność w regionie.

W tym celu przy Komisji Dialogu i Komunikacji Społecznej powołany został Zespół Doradczy, do którego mogli się zgłaszać młodzi ludzie spoza Sejmiku. – Jako radni jesteśmy reprezentantami młodzieży. Aby dobrze działać, musimy wysłuchiwać sugestii, pomysłów, oczekiwań i próśb płynących z zewnątrz – mówi Franiel.

W marcu planowane są spotkania z samorządami studenckimi oraz przedstawicielami Śląskiej Rady ds. Seniorów.

– Chcemy integrować pokolenia i działać nie tylko na rzecz naszych rówieśników, ale mieszkańców w każdym wieku, dlatego w czerwcu będziemy pomagać w organizacji imprezy z okazji dnia dziecka przygotowywanej przez Urząd Marszałkowski – mówi Franiel.

Wcześniej, 25 maja, MSWŚ chce zorganizować Kongres Młodzieżowych Rad Miast i Młodzieżowych Sejmików. W planach jest także turniej debat oksfordzkich czy bieg z okazji Dnia Ziemi.

– Chcemy, by młodzi angażowali się w każdy temat, który pojawia się w przestrzeni publicznej, niezależnie od tego, czy jest to ekologia, integracja międzypokoleniowa, edukacja czy jeszcze inne ważne społecznie kwestie – mówi Kubis.

O tych i wielu innych inicjatywach młodzieży z naszego regionu będziemy informować w ramach redakcyjnego cyklu, którego odcinki pojawiać się będą dwa razy w miesiącu na łamach katowickiej „Gazety Wyborczej”.

Zachęcamy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego i młodzieżowych rad miejskich, członków organizacji i stowarzyszeń, lokalnych animatorów i wolontariuszy – jeśli robicie coś ciekawego i chcecie nam o tym opowiedzieć, piszcie na adres magdalena.warchala@katowice.agora.pl. Chętnie z wami porozmawiamy.