BYTOM

14/20
BYTOM

MATERIAŁY UM W BYTOMIU

1. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku

Promenada, która za 12 mln zł powstanie w Rozbarku jest odpowiedzią na pomysłowość mieszkańców i ich czynny udział w warsztatach przy tworzeniu założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Mieszkańcy doszli wspólnie do wniosku, że przez ruchliwą ulicę, która przecina Rozbark, trudno im dotrzeć do Śródmieścia i brać udział - na przykład - w wydarzeniach kulturalnych.

Przy realizacji tego projektu nie da się uniknąć wyburzeń budynków zagrażających bezpieczeństwu. Znikną zatem obiekty przy ulicach: Siennej/Pszczyńskiej, Witczaka 40, ul. Musialika 1-3, oficyna przy ul. Musialika 18, budynek wraz z oficyną przy ul. Alojzjanów 28 i oficyna przy ul. Alojzjanów 26. W tych miejscach powstaną place zabaw i ogródki ziołowo-warzywno-kwiatowe.

Zagospodarowane zostaną również tereny po wyburzonych budynkach przy placu św. Barbary, ul. Kochanowskiego/Reymonta/Królowej Jadwigi, przy skwerze 'Szynol', pomiędzy ul. Alojzjanów i parkingiem przy ul. Staffa.

2. Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły

Koszt prac to 2,7 mln zł. Na terenie Żabich Dołów rozpocznie się szereg prac. Będzie czyściej, ładniej, a miłośnicy ptaków będą mogli w komfortowych warunkach obserwować występujące tam rzadkie gatunki.

Projekt zakłada uporządkowanie drzewostanu przy ul. Krzyżowej (wycinkę chorych drzew oraz sadzenie nowych roślin) czy remont istniejących oraz budowę nowych ścieżek pieszo-rowerowych. Będą też specjalne stanowiska edukacyjne, a także pomosty obserwacyjne, miejsca do fotografowania ptaków. Przewidziano również pływające wyspy dla gniazdowania ptaków wodnych, sadzawki dla rozrodu płazów i budki dla ptaków. Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, że po modernizacji miejsce to będzie często odwiedzane nie tylko przez mieszkańców Bytomia.

3. Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej

Koszt inwestycji to 6 mln zł.

Wyuczona niezaradność, dziedziczenie biedy, uzależnienie od pomocy społecznej - to główne problemy, jakie występują w obszarach zdegradowanych. Rewitalizacja miasta ma przede wszystkim pomóc osobom wykluczonym powrócić na rynek pracy i uniezależnić się od opieki społecznej. W tym celu przygotowano szereg działań - edukację zawodową i społeczną. Realizowane one będą w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul. Karola Miarki 10.  Obiekt będzie wyremontowany, a zakres prac obejmuje: remont dachu, elewacji, fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej, pomieszczeń, instalacji wewnętrznych.  Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście, Rozbark.

Projekt planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.

W ramach inwestycji planowanej do dofinansowania ze środków unijnych zmodernizowane zostaną podwórka w Śródmieściu i Rozbarku (ulice: Piłsudskiego 15, 34-36, 38, 40, 42, 44, 50, Kwietniewskiego 23, Żeromskiego 32, 34, 36, 38, Piekarskiej 27, 43, 45, Katowickiej 11-13, 34, 60 oraz Siemianowickiej 16-18, 18b).

Szacowany koszt całego projektu to ponad 19 mln zł.

5. Rozbanka

Dawne Zakłady Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu, zdrobniale nazywane Rozbanką, doczekają się rewitalizacji
MATERIAŁY UM W BYTOMIU

Dawne Zakłady Górnośląskich Kolei Wąskotorowych wraz z przyległymi terenami mają zostać zaadaptowane m.in. na cele: kulturalno-artystyczne obejmujące zarówno imprezy masowe jak i bardziej kameralne (teatralne, taneczne, koncertowe), ekspozycyjno-wystawowe (ekspozycje stałe i okresowe) prezentacyjno-targowe. W obiekcie znaleźć się mają także pomieszczenia coworkingowe i  konferencyjne. Powstaną trzy obiekty gastronomiczne, restauracja w dawnym budynku wagonowym z zaplanowaną przestrzenią ogródkową i dwa bary w budynku magazynowym - jeden stały, drugi uruchamiany na czas określonych wydarzeń. Będzie też można skorzystać z noclegów w hostelu, który powstałby w miejscu dawnej łaźni.

Wszystkie zdjęcia
 • GLIWICE
 • SOSNOWIEC
 • BIELSKO-BIAŁA
 • KATOWICE
 • JAWORZNO
 • RYBNIK
 • SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
 • BĘDZIN
 • DĄBROWA GÓRNICZA
 • MIKOŁÓW
 • RYBNIK
 • CHORZÓW
 • PIEKARY ŚLĄSKIE
 • BYTOM
 • ŚWIĘTOCHŁOWICE
 • MYSŁOWICE
 • RUDA ŚLĄSKA
 • ZABRZE
 • TYCHY
 • CZELADŹ
-->
Więcej tematów - Katowice
Wiadomości z Katowic
Magazyn Katowice
Imprezy w Katowicach
Sport w Katowicach