Woźniki-Pyrzowice

3/11
Woźniki-Pyrzowice

GRZEGORZ CELEJEWSKI I RADOSLAW GREC

Na tym odcinku autostrada przebiega przez powiat lubliniecki i tarnogórski, Woźniki oraz Miasteczko Śląskie i Ożarowice. Autostrada na tym odcinku przebiega głównie po terenach niezurbanizowanych leśnych (teren Woźnik, teren gminy Miasteczko Śląskie), terenach użytkowanych rolniczo (w południowym przebiegu odcinka w gminie Ożarowice i w północnym przebiegu odcinka w gminie Woźniki) oraz częściowo zurbanizowanym o przeważającej niskiej rozproszonej zabudowie. Autostrada przebiega również przez teren Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach. Na tym odcinku powstanie 21 różnych obiektów inżynierskich i siedem małych mostów.

GDDKiA informuje, że odcinek "I" ma być gotowy 26 listopada 2018 roku.

Więcej na ten temat: autostrada a1